Giáo vụ

Thực đơn tháng 10/2022

Thực đơn tháng 10/2022 của khối TH - THCS.

Thực đơn tháng 9/2022

Thực đơn tháng 9/2022 của khối TH - THCS.

Thực đơn tháng 8/2022

Thực đơn tháng 8/2022 của khối TH - THCS.

Thực đơn tháng 7/2022

Thực đơn tháng 7/2022 của khối TH - THCS.

Thông báo kết quả tuyển sinh lớp 6, năm học 2023 - 2024

Trường Marie Curie kết quả tuyển sinh lớp 6, năm học 2023 - 2024 tại cơ sở Mỹ Đình, Văn Phú.

Danh sách lớp 10 trường Marie Curie, năm học 2023 - 2024

Trường Marie Curie, Hà Nội thông báo danh sách lớp 10, năm học 2023 - 2024 tại cơ sở Mỹ Đình, Văn Phú.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào THPT năm học 2023 - 2024

Trường Marie Curie, Hà Nội thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào THPT năm học 2023 - 2024 tại cơ sở Mỹ Đình, Văn Phú vào ngày 17/7/2023.

Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào THPT năm học 2023 - 2024

Trường Marie Curie, Hà Nội thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào THPT năm học 2023 - 2024 tại cơ sở Mỹ Đình, Văn Phú vào ngày 17/7/2023.

Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10, năm học 2023 - 2024

Trường Marie Curie, Hà Nội thông báo điểm chuẩn vào lớp 10, năm học 2023 - 2024.

Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2023 - 2024

Trường Marie Curie, Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10, năm học 2023 - 2024.