TỔNG KẾT HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021 - 2022 * KHỐI THPT

 

I. TỔNG QUÁT:

- Khối THPT: 47 lớp - 1.441 học sinh

- Hạnh kiểm: Tốt - 100%

- Học lực: Giỏi - 72,9%; Khá - 25,8%

- Học sinh giỏi xuất sắc (G1, T1): 152 HS

- Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK1, năm học 2021 - 2022: 47 HS

- Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK2, năm học 2021 - 2022: 152 HS

 

II. KHEN THƯỞNG HỌC SINH:

1. Học sinh giỏi xuất sắc (Học lực G1, hạnh kiểm T1):

Võ Mỹ Anh (12M1), Trịnh Minh Đức (12M1), Nguyễn Khánh Huyền (12M1), Nguyễn Hồng Khánh (12M1), Phạm Hồng My (12M1), Nguyễn Việt Nhật (12M1), Bùi Mỹ An (12M2), Ngô Phương Anh (12M2), Nguyễn Đức Anh (12M2), Vũ Nguyễn Ngọc Anh (12M2), Vũ Thị Huyền Chinh (12M2), Nguyễn Hải Hà (12M2), Lê Thúy Hiền (12M2), Bùi Nguyễn Khánh Linh (12M2), Lê Khánh Ly (12M2), Trần Thái Bảo Ngọc (12M2), Vũ Phương Nhi (12M2), Kim Châu Anh (12G), Vũ Phương Anh (12G), Đinh Thuỳ Linh (12G), Hoàng Mai Linh (12G), Vũ Hoàng Minh (12G), Phạm Hoàng Nhã Phương (12G), Trần Yến Vy (12G), Nguyễn Bảo Dụ (12I), Hoàng Thị Cẩm Ly (12I), Tạ Nguyễn Nguyệt Anh (12E1), Lê Nguyễn Mỹ Châu (12E1), Tạ Lê Phương Chi (12E1), Cao Thuỳ Dương (12E1), Hoàng Ngọc Hương (12E1), Phạm Anh Phương (12E1), Nguyễn Thảo Anh (12E2), Trần Xuân Duy (12E2), Nguyễn Bảo Hân (12E2), Nguyễn Hoàng Phương Linh (12E2), Hoàng Hà Trang (12E2), Kiều Quỳnh Hương (12E3), Đào Mai Linh (12E3), Đỗ Minh Anh (12E4), Nguyễn Thảo Ly (12E4), Nguyễn Thanh Khánh Ngọc (12E4), Lương Yến Trang (12E4), Nguyễn Thùy Dương (12E6), Nguyễn Hoàng Hiểu Minh (12E6), Ngô Hằng Nga (12E6), Hoàng Phương Thảo (12E6).

Bùi An Khanh (11M), Trần Hương Lan (11M), Phạm Ngọc Minh (11M), Tạ Quang Minh (11M), Nguyễn Đình Hoài Nam (11M), Trương Thị Yến Nhi (11M), Nguyễn Song Thư (11M), Nguyễn Trí Trung (11M), Phan Ngọc Minh (11M4), Nguyễn Hà My (11M4), Nguyễn Như Ngọc (11G), Đặng Ngọc Anh (11I), Nguyễn Phạm Anh Thư (11I), Nguyễn Tuấn Trường (11I), Dương Mỹ Anh (11E1), Nguyễn Châu Anh (11E1), Phạm Hà Anh (11E1), Nguyễn Ngọc Dung (11E1), Ngô Ngọc Jennifer (11E1), Nguyễn Diệu Linh (11E1), Nguyễn Nhật Minh (11E1), Nguyễn Quang Minh (11E1), Phạm Vũ Đức Minh (11E1), Lê Kỳ Nam (11E1), Nguyễn Hà Minh Vũ (11E1), Trần Hoàng Châu Anh (11E2), Lê Minh Hằng (11E2), Vũ Văn Đức Kiên (11E2), Khuất Nhật Minh (11E2), Trần Linh Nhi (11E2), Nguyễn Phương Anh (11E3), Đỗ Minh Châu (11E3), Hoàng Ngọc Phương Dung (11E3), Nguyễn Ngọc Linh (11E3), Trần Khánh Linh (11E3), Hoàng Hà My (11E3), Nguyễn An Thy (11E3), Nguyễn Khánh Linh (11E4), Vũ Thu Linh (11E4), Lê Nguyễn Mỹ Ngọc (11E4), Lê Thu Trang (11E4), Nguyễn Trần Tuấn Huy (11E5), Nguyễn Đức Kiên (11E5), Nguyễn Ngọc Anh Thư (11E5), Bùi Hà Linh (11E6), Lê Minh Châu (11E7).

Lê Bảo Anh (10M1), Lê Thùy Dương (10M1), Đỗ Vân Khanh (10M1), Nguyễn Hà Linh (10M1), Đỗ Linh Ngân (10M1), Nguyễn Minh Phương (10M1), Lê Phú Sỹ (10M1), Nguyễn Thị Hạnh Thục (10M1), Nguyễn Khánh Vân (10M1), Nguyễn Lê Vy (10M1), Nguyễn Lương Bảo Anh (10M2), Nguyễn Lương Minh Anh (10M2), Quang Nguyễn Duy Anh (10M2), Lê Ngọc Linh Chi (10M2), Bùi Trần Linh Hương (10M2), Bùi Tuệ Minh (10M2), Nguyễn Hùng Quân (10M2), Nguyễn Tôn Quyên (10M2), Cao Thị Ngọc Anh (10M4), Lê Vân Anh (10M4), Nguyễn Cao Bảo Anh (10M4), Nguyễn Ngọc Anh (10M4), Đặng Thị Thùy Dung (10M4), Lê Thị Hồng Hạnh (10M4), Quách Phương Hoa (10M4), Trần Khánh Linh (10M4), Trần Tố Vi (10M4), Phan Đức Kiên (10M5), Lưu Gia Linh (10M5), Nguyễn Hà Phương (10M5), Phạm Đặng Minh Tú (10M5), Nguyễn Lâm Anh (10G), Nguyễn Lê Khánh Ly (10G4), Triệu Gia Hân (10I), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (10I), Đỗ Châu Giang (10I4), Lê Tuấn Hiệp (10A1), Dương Vân Khánh (10A1), Phan Ngô Thảo Linh (10A1), Trần Đức Anh (10A2), Trần Minh Anh  (10A2), Vũ Hoàng Minh (10A2), Lê Tam Sơn (10A2), Đặng Huyền Trang (10A3), Lê Thảo Anh (10E1), Đặng Nguyễn Nhật Linh (10E1), Nguyễn Bảo Linh (10E1), Lê Bảo Minh (10E1), Nguyễn Khang Minh (10E1), Đoàn Sinh Nguyên (10E1), Phạm Mai Trang (10E1), Phan Đình Tùng (10E1), Đinh Ngọc Bảo Châu (10E2), Nguyễn Ngọc Mai (10E3), Nguyễn Quỳnh Trang (10E3), Lê Hoàng Mai Anh (10E4), Hoàng Minh Châu (10E6), Nguyễn Đỗ Vy Anh (10E9), Lại Phương Thùy (10E9).

2. Thủ khoa trung bình các môn:

- Khối 12: Nguyễn Thành Nhân (12M2) - 9,7.

- Khối 11: Ngô Ngọc Jennifer (11E1) - 9,8.

- Khối 10: Phạm Mai Trang (10E1), Cao Thị Ngọc Anh (10M4), Đặng Thị Thùy Dung (10M4), Nguyễn Hà Phương (10M5) - 9,6.

3. Thủ khoa trung bình môn trọng điểm:

- Toán 12: Nguyễn Thành Nhân (12M2), Dương Thanh Vũ (12E4) - 9,9.

- Ngữ văn 12: Phạm Hồng My (12M1) - 9,2.

- Anh 12: Bùi Nguyễn Khánh Linh (12M2), Nguyễn Thành Nhân (12M2), Đỗ Phương Uyên (12M2), Phạm Cao Sơn (12I) - 10,0.

- Toán 11: Trương Thảo Anh (11M) - 9,9.

- Ngữ văn 11: Hoàng Khánh Ngân (11I) - 9,3.

- Anh 11: Nguyễn Thị Hoài Thanh (11M) - 9,9.

- Toán 10: Nguyễn Thúy Hà (10M4), Nguyễn Viết Hưng (10M4), Thái Minh Long (10M5) - 9,9.

- Ngữ văn 10: Bùi Trần Linh Hương (10M2), Nguyễn Quỳnh Trang (10E3) - 8,9.

- Anh 10: Lê Thùy Dương (10M1) - 10,0.

 

III. TẶNG HỌC BỔNG MARIE CURIE HK1, NĂM HỌC 2021 - 2022:

(Căn cứ thành tích học tập của học sinh trong năm học 2020 - 2021)

2.000.000đ: Phạm Hồng My (12M1), Nguyễn Hà Linh (11M).

1.900.000đ: Nguyễn Khánh Linh (12E2), Phạm Lê Minh Anh (12M1), Ngô Ngọc Jennifer (11E1), Trần Hương Lan (11M).

1.500.000đ: Tạ Nguyễn Nguyệt Anh (12E1), Tạ Lê Phương Chi (12E1), Cao Thùy Dương (12E1), Nguyễn Mai Anh (12E1), Nguyễn Ngọc Anh (12E2), Nguyễn Thảo Anh (12E2), Phạm Ngọc Diệp (12E2), Trần Xuân Duy (12E2), Nguyễn Hoàng Phương Linh (12E2), Nguyễn Châu Anh (12E2), Trần Bích Nguyệt (12E2), Hoàng Hà Trang (12E2), Kiều Quỳnh Hương (12E3), Đỗ Minh Anh (12E4), Hoàng Thị Cẩm Ly (12I), Trịnh Minh Đức (12M1), Trần Khánh Linh (12M1), Võ Mỹ Anh (12M1), Lê Ngọc Minh Châu (12M2), Vũ Thị Huyền Chinh (12M2), Nguyễn Phan Mỹ Hạnh (12M2), Bùi Nguyễn Khánh Linh (12M2), Lê Khánh Ly (12M2), Đỗ Phương Uyên (12M2), Dương Mỹ Anh (11E1), Nguyễn Châu Anh (11E1), Nguyễn Nhật Minh (11E1), Nguyễn Quang Minh (11E1), Phạm Vũ Đức Minh (11E1), Trần Hoàng Châu Anh (11E2), Lê Minh Hằng  (11E2), Vũ Đức Huy (11E2), Nguyễn Đan Nhi (11E2), Lê Phương Linh (11E2), Đỗ Thế Anh (11E3), Nguyễn Ngọc Linh (11E3), Đặng Nhật Ánh (11E4), Phạm Thùy Linh (11E4), Trần Gia Linh (11E4), Lê Thu Trang (11E4), Bùi An Khanh (11M).

 

                                            HIỆU TRƯỞNG

                                       Nguyễn Xuân Khang

 

24

Tháng 1/2022

Khởi động chiến dịch “Lì xì xanh”

Khởi động chiến dịch “Lì xì xanh”

Khởi động chiến dịch “Lì xì xanh”

Thứ hai, 24 Tháng 1 2022 06:13 Viết bởi TRUONG MARIE
Chung tay thực hiện 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ hành động xanh để góp lì xì hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và những cô chú công nhân vệ sinh, xe ôm, thu gom rác… có một mùa Tết an lành!
Xem thêm

19

Tháng 1/2022

Thủ tướng yêu cầu cho học sinh từ 12 tuổi trở lại trường sớm nhất có thể

Thủ tướng yêu cầu cho học sinh từ 12 tuổi trở lại trường sớm nhất có thể

Thủ tướng yêu cầu cho học sinh từ 12 tuổi trở lại trường sớm nhất có thể

Thứ tư, 19 Tháng 1 2022 03:23 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày 18/1, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xem xét mở cửa trường học trở lại.
Xem thêm

16

Tháng 1/2022

Ở Marie Curie, có một người thầy như thế!

Ở Marie Curie, có một người thầy như thế!

Ở Marie Curie, có một người thầy như thế!

Chủ nhật, 16 Tháng 1 2022 09:22 Viết bởi TRUONG MARIE
Ai từng gắn bó với mái trường Marie Curie chắc hẳn không thể nào quên dáng vẻ nhỏ nhắn, nhanh nhẹn; nụ cười hiền từ; ánh mắt trìu mến và giọng nói trầm ấm của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang.
Xem thêm

15

Tháng 1/2022

Tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19 cho CBGVNV trường Marie Curie

Tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19 cho CBGVNV trường Marie Curie

Tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19 cho CBGVNV trường Marie Curie

Thứ bảy, 15 Tháng 1 2022 09:17 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 15/1, CBGV NV của trường Marie Curie ở 3 cơ sở Mỹ Đình, Văn Phú, Kiến Hưng đã được tiêm mũi 3 vaccine Pfizer/BioNTech.
Xem thêm

08

Tháng 1/2022

Nếu được trở lại trường, điều bạn muốn làm nhất là gì?

Nếu được trở lại trường, điều bạn muốn làm nhất là gì?

Nếu được trở lại trường, điều bạn muốn làm nhất là gì?

Thứ bảy, 08 Tháng 1 2022 00:19 Viết bởi TRUONG MARIE
... Đó là cùng đám bạn ngắm nghía say sưa không gian lớp học thân quen - nơi có bảng xanh, phấn trắng; nơi có bàn ghế cùng chiếc giường với chăn ấm, nệm êm; nơi có tiếng giảng bài thân thương của thầy cô trong những giờ học và cả tiếng cười nói rôm rả của chúng bạn trong những giờ ra chơi…
Xem thêm