TỔNG KẾT HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021 - 2022 * KHỐI THCS

 

I. TỔNG QUÁT:

- Khối THCS: 63 lớp - 1.835 học sinh

- Hạnh kiểm: Tốt - 100%                             

- Học lực: Giỏi - 74%, Khá - 24%

- Học sinh giỏi xuất sắc (G1, T1): 169 HS

- Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK1, năm học 2021 - 2022: 210 HS

- Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK2, năm học 2021 - 2022: 141 HS

 

II. KHEN THƯỞNG HỌC SINH:

1. Học sinh giỏi xuất sắc (Học lực G1, Hạnh kiểm T1):

Nguyễn Hà Minh (9M1), Ngô Trần Khánh Ngân (9M1), Đào Minh Ngọc (9M1), Chử Nguyễn Tú Anh (9M2), Phan Vân Nguyên Anh (9M2), Lê Thùy Dương (9M2), Âu Thùy Linh Đan (9M2), Phạm Tường Minh (9M2), Lê Ngọc Uyên Trang (9M2), Nguyễn Thùy Trang (9M2), Lê Mai Hải An (9P1), Phạm Diệp Chi (9P1), Nguyễn Vũ Tuệ Giang (9P1), Nguyễn Anh Thư (9P1), Võ Thị Mai Trang (9P1), Nguyễn Phan Bảo Anh (9P2), Trần Liên Chi (9P2), Trần Tùng Linh (9P2), Phạm Minh Tâm (9P2), Lê Hà Vy (9P2), Nguyễn Hoàng Nguyên Xuân (9P2), Hoàng Diệu Anh (9P3), Nguyễn Thị Hạnh Ngân (9P3), Nguyễn Hữu Hưng (9P4), Hoàng Phương Linh (9P4), Nguyễn Diệu Thảo Linh (9P4), Nguyễn Minh Ngọc (9P4), Nguyễn Mạnh Dũng (9G1), Nguyễn Linh Trang (9G1), Đặng Vũ Diệu Linh (9G2), Trịnh Quang Thiên (9G2), Nguyễn Thân Ngọc Anh (9I1), Vũ Đỗ Bảo Anh (9I1), Nguyễn Tuệ Minh (9I1), Nguyễn Trần Tuệ Nhi (9I1), Đỗ Lê Thục Quyên (9I1), Đoàn Minh Thư (9I1), Hà Nguyễn Mỹ Hoa (9I2), Trần Ngọc Thanh Uyên (9I2), Nguyễn Ngọc Cẩm Tú  (9I3).

Đoàn Linh An (8M1), Đinh Lã Thùy Linh (8M1), Nguyễn Hồng Anh Thư (8M1), Ngô Hoàng Phương Linh (8M2), Nguyễn Mai Anh (8M3), Nguyễn Doãn Thái Minh (8M3), Võ Hồng Phúc (8M4), Trần Minh Anh (8P1), Vũ Thái Hiền Anh (8P1), Bùi Ngọc Huyền (8P1), Nguyễn Minh Ngọc (8P1), Phạm Hoàng Bảo Ngọc (8P1), Nguyễn Hoàng Phương Chi (8P4), Nguyễn Thị Ngọc Anh (8G1), Hoàng Nguyễn Bảo Chi (8G1), Tưởng Khánh Chi (8G1), Nguyễn Chí Dũng (8G1), Bùi Trung Hiếu (8G1), Nguyễn Bảo Khuyên (8G1), Đinh Thị Ngọc Linh (8G1), Nguyễn Phương Nghi (8G1), Nguyễn Việt Ân Nguyên (8G1), Phạm Minh Tâm (8G1), Nguyễn Hà Phương (8G2), Nguyễn Ngọc Thái Sơn (8G2), Nguyễn Anh Thư (8G2), Hoàng Ngọc Bảo Trân (8G2), Chu Khánh Chi (8G3), Nguyễn Hồng Ngọc (8G3), Nguyễn Quang Anh (8G4), Nguyễn Hương Chi (8G4), Nguyễn Quốc Khánh (8G4), Nguyễn Hồng Phương (8G4), Trần Nguyễn Bảo Trâm (8G4), Đặng Trần Hà An (8I1), Phạm Hà An (8I1), Nguyễn Phan Diệp Anh (8I1), Nguyễn Linh Chi (8I1), Phan Ngọc Lan Chi (8I1), Đoàn Nam Cường (8I1), Trần Đan Lê (8I1), Tống Phương Linh (8I1), Ngô Gia Chi Mai (8I1), Nguyễn Trà My (8I1), Trần Vũ Khánh Ngọc (8I1), Nguyễn Phương Vy (8I1), Phạm Trần Huy (8I2), Phùng Tuấn Hưng (8I2), Nguyễn Khánh Linh (8I2), Vũ Minh Phương (8I2), Nguyễn Hạ Vy (8I2), Nguyễn Bảo Hòa (8I3), Đào Quỳnh Mai (8I3), Trần Hoàng Linh (8I4).

Cao Ngọc Phương Linh (7M2), Đỗ Phương Chi (7M4), Vũ Minh Châu (7M4), Lê Bùi Đức Lâm (7M4), Ngô Minh Dũng (7M5), Hà Đăng Quang (7P1), Văn Hà Linh (7P1), Vũ Linh Thảo (7P1), Nguyễn Thu Giang (7P1), Nguyễn Phương Anh (7P1), Nguyễn Hữu Tú (7G1), Đỗ Bảo Linh (7G1), Đào Phú Cường (7G1), Nguyễn Phúc Chí Bách (7G1), Trịnh Bảo Hà (7G1), Bùi Đoàn Trung Kiên (7G1), Mai Tuyết Nhi (7G1), Phạm Thanh Tú (7G1), Lưu Nguyễn Vân Nhi (7G1), Nguyễn Vũ Minh Anh (7G2), Nguyễn Hoàng Khánh An (7G2), Đoàn Thảo Linh (7G2), Lê Nguyên Hạ Lam (7G2), Nguyễn Huyền Anh (7G2), Trương Diệu Anh (7G3), Tạ Nguyễn Trúc Anh (7G3), Hà Huyền Trang (7G3), Trần Vi An (7I1), Nguyễn Minh Hà (7I1), Đỗ Nhật Hưng (7I1), Nguyễn Bắc Hải (7I1), Thái Bảo Anh (7I1), Nguyễn Hoàng Khánh Linh (7I1), Vũ Đức Anh (7I1), Trần Ngọc Phương Chi (7I1), Lê Gia Khoa (7I1), Nguyễn Ngọc Khánh Chi (7I1), Đào Quỳnh Hương (7I2), Đào Huyền Mai (7I2), Trần Anh Khôi (7I2), Đào Linh Nhân (7I2), Trần Minh Anh (7I2), Trần Yến  Chi (7I2), Lương Minh Ánh (7I2), Lê Hoa Diệu Linh (7I3), Nguyễn Hà Anh (7I3), Nguyễn Hà Nguyên Khánh (7I3).

Mai Huy Vũ (6M1), Nguyễn Khánh An (6M2), Vũ Lê Ngọc Khánh (6M5), Nguyễn Diễm Quỳnh (6M5), Nguyễn Bảo Vy (6M5), Vũ Lâm Anh (6P1), Trần Minh Trí (6P1), Nguyễn Phương Anh (6P2), Vũ Minh Nguyên (6P2), Lê Minh (6G1), Trần Tuấn Minh (6G1), Trương Bế Khánh Nguyên (6G1), Trần Xuân Bách (6G4), Lương Thái Hưng (6G4), Triệu Thiên Nhi (6G4), Lương Phạm Thanh Trang (6G4), Vũ Mộc Miên (6I1), Trần Minh Trâm (6I1), Ngô Bảo Anh (6I2), Nguyễn Đình Huy Anh (6I2), Trần Diệu Hương (6I3), Trần Đăng Khôi (6I3), Đoàn Ngọc Hương Giang (6I4), Nguyễn Bích Ngân Hà (6I4), Nguyễn Minh Hà (6I4), Đoàn Ngọc Hương Thủy (6I4), Đỗ Thanh Thủy (6I4), Lương Phạm Thu Vân (6I4).

2. Thủ khoa trung bình các môn:

- Khối 9: Âu Thùy Linh Đan (9M2) - 9,9.

- Khối 8: Phạm Hà An (8I1), Nguyễn Phan Diệp Anh (8I1), Nguyễn Linh Chi (8I1), Đoàn Nam Cường (8I1) - 9,8.

- Khối 7: Nguyễn Hữu Tú (7G1), Nguyễn Vũ Minh Anh (7G2), Trần Anh Khôi (7I2) - 9,8.

3. Thủ khoa trung bình môn trọng điểm:

- Toán 9: Phùng Quang Anh (9M2) - 10,0.

- Ngữ văn 9: Âu Thùy Linh Đan (9M2) - 9,2.

- Anh 9: Trần Bách (9P1) - 10,0.

- Toán 8: Bùi Trung Hiếu (8G1), Phạm Minh Tâm (8G1) - 10,0.

- Ngữ văn 8: Phạm Hoàng Bảo Ngọc (8P1) - 9,3.

- Anh 8: Phạm Hoàng Bảo Ngọc (8P1), Phan Ngọc Lan Chi (8I1) - 10,0.

- Toán 7: Đỗ Bảo Linh (7G1), Nguyễn Vũ Minh Anh (7G2) - 10,0.

- Ngữ văn 7: Thái Bảo Anh (7I1), Vũ Đức Anh (7I1), Nguyễn Hoàng Khánh Linh (7I1), Đào Quỳnh Hương (7I2), Trần Anh Khôi (7I2) - 9,2.

- Anh 7: Nguyễn Vũ Minh Anh (7G2) - 9,9.

- Toán 6: Nguyễn Minh Hà (6I4) - 10,0.

- Ngữ văn 6: Lê Đỗ Dương Lâm (6G1) - 9,2.

- Anh 6: Vũ Lê Ngọc Khánh (6M5), Nguyễn Quỳnh Thư An (6I1); Nguyễn Thu Thủy (6I1) - 9,9.

 

III. TẶNG HỌC BỔNG MARIE CURIE HK1, NĂM HỌC 2021 - 2022:

(Căn cứ thành tích học tập HK2, năm học 2020 - 2021 đối với HS lớp 7, 8, 9 và HK1, năm học 2021 - 2022 đối với HS lớp 6)

2.100.000đ: Âu Thùy Linh Đan (9M2), Nguyễn Vũ Tuệ Giang (9P1), Nguyễn Phan Diệp Anh (8I1).

2.000.000đ: Đào Minh Ngọc (9M1), Bùi Trung Hiếu (8G1), Nguyễn Minh Khuê (8G1), Phạm Minh Tâm (8G1).

1.900.000đ: Nguyễn Linh Chi (8I1), Trần Đan Lê (8I1), Đào Quỳnh Hương (7I2).

1.800.000đ: Nguyễn Chí Dũng (8G1), Nguyễn Bảo Khuyên (8G1), Đỗ Bảo Linh (7G1), Nguyễn Vũ Minh Anh (7G2).

1.700.000đ: Phạm Minh Anh (9P1), Trần Hà Linh (9P1), Võ Nguyệt Minh (8P4), Nguyễn Thị Ngọc Anh (8G1), Đỗ Minh Thư (8G1), Hoàng Minh Vũ (8G1), Nguyễn Vũ Phương Chi (8G2), Phạm Anh Kiệt (8G2), Nguyễn Anh Thư (8G2), Tống Phương Linh (8I1), Trần Vũ Khánh Ngọc (8I1), Lê Tuệ Tâm (8I1), Nguyễn Thanh Sơn (8I2), Hoàng Thảo Vy (8I2), Trần Nhật Linh (8I3), Hoàng Lê Anh (7G1), Bùi Đoàn Trung Kiên (7G1), Mai Tuyết Nhi (7G1), Nguyễn Minh Hà (7I1), Trần Minh Anh (7I2), Trần Anh Khôi (7I2).

1.600.000đ: Lê Trúc Linh (9P1), Võ Thị Mai Trang (9P1), Nguyễn Anh Thư (9P1), Phạm Minh Tâm (9P2), Nguyễn Thị Hạnh Ngân (9P3), Lê Trần Khánh Đan (9G2), Vũ Đỗ Bảo Anh (9I1), Nguyễn Ngọc Cẩm Tú (9I3), Nguyễn Hồng Anh Thư (8M1), Trần Tú Châu (8M4), Nguyễn Hà An (8P4), Nguyễn Việt Khuê (8G1), Nguyễn Phương Nghi (8G1), Nguyễn Lê Thọ Nhân (8G2), Nguyễn Minh Trang (8G2), Nguyễn Hồng Anh (8G3), Trần Việt Nguyên Giang (8G4), Nguyễn Phương Vy (8I1), Đào Phú Cường (7G1), Nguyễn Hiếu Nhiên (7G1), Phạm Thanh Tú (7G1), Đỗ Minh Đăng (7G2), Trần Vi An (7I1), Trần Hồng Anh (7I1), Đỗ Nhật Hưng (7I1), Đào Huyền Mai (7I2), Đào Linh Nhân (7I2), Vũ Lê Ngọc Khánh (6M5), Nguyễn Minh Hà (6I4).

1.500.000đ: Nghiêm Thục Anh (9M1), Trần Hoàng Hà Linh (9M1), Ngô Trần Khánh Ngân (9M1), Nguyễn Hà Minh (9M1), Phan Vân Nguyên Anh (9M2), Lê Thùy Dương (9M2), Đỗ Khánh Linh (9M2), Phạm Tường Minh (9M2), Lê Ngọc Uyên Trang (9M2), Nguyễn Thùy Trang (9M2), Chử Nguyễn Tú Anh (9M2), Nguyễn Hoàng Quân (9M3), Đặng Thu Uyên (9M3), Lê Anh Thư (9M4), Nguyễn Phạm Ngọc Linh (9M4), Lê Mai Hải An (9P1), Phạm Diệp Chi (9P1), Phạm Ngọc Ngân Hà (9P1), Bùi Hiểu Linh (9P1), Ngô Thị Khánh Linh (9P1), Trần Tùng Linh (9P2), Lê Hà Vy (9P2), Nguyễn Hoàng Nguyên Xuân (9P2), Hoàng Diệu Anh (9P3), Đinh Thị Ngọc Minh (9P3), Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (9P3), Nguyễn Diệu Thảo Linh (9P4), Nguyễn Hữu Hưng (9P4), Đặng Vũ Diệu Linh (9G2), Trần Minh An (9G3), Trần Đặng Ngọc Anh (9G3), Bùi Đức Bách (9I1), Trần Nam Khánh (9I1), Nguyễn Hoàng Lâm (9I1), Nguyễn Hồng Hải Lê (9I1), Nguyễn Hà Linh (9I1), Nguyễn Ngọc Linh (9I1), Nguyễn Tuệ Minh (9I1), Lê Cao Đào Nguyên (9I1), Nguyễn Trần Tuệ Nhi (9I1), Đặng Phúc Mỹ An (9I1), Trần Ngọc Thanh Uyên (9I2), Nguyễn Quỳnh Anh (9I3), Đoàn Linh An (8M1), Vũ Duy Anh (8M1), Đinh Lã Thùy Linh (8M1), Nguyễn Ngọc Anh (8M2), Ngô Hoàng Phương Linh (8M2), Nguyễn Ngọc Phương Anh (8M3), Nguyễn Đăng Huy (8M3), Thái Bảo Linh (8M3), Nguyễn Doãn Thái Minh (8M3), Lê Tuấn Thành (8M3), Phạm Nguyễn Thảo Vy (8M3), Bùi Hải Đăng (8M3), Chung Hoa Phương Anh (8M4), Võ Hồng Phúc (8M4), Nguyễn Minh Ngọc (8P1), Phạm Hoàng Bảo Ngọc (8P1), Võ Lê Bảo Ngọc (8P1), Bùi Ngọc Huyền (8P1), Lưu Ngân Hà (8P2), Nguyễn Khánh Linh (8P2), Vũ Phương Linh (8P3), Phạm Minh Anh (8P4), Lê Ngọc Diệp (8P4), Nguyễn Hương Linh (8P4), Nguyễn Lê Ngọc Trâm (8P4), Hoàng Nguyễn Bảo Chi (8G1), Đào Trọng Dân (8G2), Nguyễn Trần Trung Hiếu (8G2), Đặng Trương Bảo Lâm (8G2), Đỗ Hoàng Quyên (8G2), Nguyễn Ngọc Thái Sơn (8G2), Hoàng Ngọc Bảo Trân (8G2), Trần Nguyễn Khánh Vy (8G2), Chu Khánh Chi (8G3), Nguyễn Hồng Ngọc (8G3), Đinh Yến Nhi (8G3), Nguyễn Quang Anh (8G4), Nguyễn Hương Chi (8G4), Lê Tú Khuê (8G4), Vũ Đức Nghĩa (8G4), Nguyễn Hồng Phương (8G4), Phạm Hà An (8I1), Trần Anh Minh (8I1), Nguyễn Trà My (8I1), Đoàn Nam Cường (8I1), Phạm Trần Huy (8I2), Phùng Tuấn Hưng (8I2), Nguyễn Vân San (8I2), Trần Ngọc Bảo Lam (8I2), Trương Hương Chi (8I3), Trương Diệu Linh (8I3), Đào Quỳnh Mai (8I3), Phạm Phương Linh (8I4), Trần Hoàng Linh (8I4), Cao Ngọc Phương Linh (7M2), Nguyễn Vương Tú Phương (7M2), Phạm Huyền Trang (7M3), Lê Bùi Đức Lâm (7M4), Văn Hà Linh (7P1), Trịnh Bảo Hà (7G1), Lê Ngọc Linh (7G1), Lưu Nguyễn Vân Nhi (7G1), Ngô Việt An (7G2), Lê Nguyên Hạ Lam (7G2), Nguyễn Vũ Tuệ Lâm (7G2), Tạ Nguyễn Trúc Anh (7G3), Ngô Đăng Minh (7I1), Quách Tuệ Anh (7I1), Thái Bảo Anh (7I1), Vũ Đức Anh (7I1), Trần Ngọc Phương Chi (7I1), Nguyễn Bắc Hải (7I1), Nguyễn Hoàng Khánh Linh (7I1), Nguyễn Ngọc Khánh Chi (7I1), Nguyễn Khánh Linh Chi (7I3), Nguyễn Hà Nguyên Khánh (7I3), Lê Hoa Diệu Linh (7I3), Mai Huy Vũ (6M1), Nguyễn Khánh An (6M2), Nguyễn Diễm Quỳnh (6M5), Nguyễn Bảo Vy (6M5), Vũ Lâm Anh (6P1), Trần Minh Trí (6P1), Nguyễn Phương Anh (6P2), Vũ Minh Nguyên (6P2), Lê Minh (6G1), Trần Tuấn Minh (6G1), Trương Bế Khánh Nguyên (6G1), Trần Xuân Bách (6G4), Lương Thái Hưng (6G4), Triệu Thiên Nhi (6G4), Lương Phạm Thanh Trang (6G4), Vũ Mộc Miên (6I1), Trần Minh Trâm (6I1), Ngô Bảo Anh (6I2), Nguyễn Đình Huy Anh (6I2), Trần Diệu Hương (6I3), Trần Đăng Khôi (6I3), Đoàn Ngọc Hương Giang (6I4), Nguyễn Bích Ngân Hà (6I4), Đoàn Ngọc Hương Thủy (6I4), Đỗ Thanh Thủy (6I4), Lương Phạm Thu Vân (6I4).

 

                                            HIỆU TRƯỞNG

                                       Nguyễn Xuân Khang

 

24

Tháng 1/2022

Khởi động chiến dịch “Lì xì xanh”

Khởi động chiến dịch “Lì xì xanh”

Khởi động chiến dịch “Lì xì xanh”

Thứ hai, 24 Tháng 1 2022 06:13 Viết bởi TRUONG MARIE
Chung tay thực hiện 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ hành động xanh để góp lì xì hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và những cô chú công nhân vệ sinh, xe ôm, thu gom rác… có một mùa Tết an lành!
Xem thêm

19

Tháng 1/2022

Thủ tướng yêu cầu cho học sinh từ 12 tuổi trở lại trường sớm nhất có thể

Thủ tướng yêu cầu cho học sinh từ 12 tuổi trở lại trường sớm nhất có thể

Thủ tướng yêu cầu cho học sinh từ 12 tuổi trở lại trường sớm nhất có thể

Thứ tư, 19 Tháng 1 2022 03:23 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày 18/1, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xem xét mở cửa trường học trở lại.
Xem thêm

16

Tháng 1/2022

Ở Marie Curie, có một người thầy như thế!

Ở Marie Curie, có một người thầy như thế!

Ở Marie Curie, có một người thầy như thế!

Chủ nhật, 16 Tháng 1 2022 09:22 Viết bởi TRUONG MARIE
Ai từng gắn bó với mái trường Marie Curie chắc hẳn không thể nào quên dáng vẻ nhỏ nhắn, nhanh nhẹn; nụ cười hiền từ; ánh mắt trìu mến và giọng nói trầm ấm của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang.
Xem thêm

15

Tháng 1/2022

Tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19 cho CBGVNV trường Marie Curie

Tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19 cho CBGVNV trường Marie Curie

Tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19 cho CBGVNV trường Marie Curie

Thứ bảy, 15 Tháng 1 2022 09:17 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 15/1, CBGV NV của trường Marie Curie ở 3 cơ sở Mỹ Đình, Văn Phú, Kiến Hưng đã được tiêm mũi 3 vaccine Pfizer/BioNTech.
Xem thêm

08

Tháng 1/2022

Nếu được trở lại trường, điều bạn muốn làm nhất là gì?

Nếu được trở lại trường, điều bạn muốn làm nhất là gì?

Nếu được trở lại trường, điều bạn muốn làm nhất là gì?

Thứ bảy, 08 Tháng 1 2022 00:19 Viết bởi TRUONG MARIE
... Đó là cùng đám bạn ngắm nghía say sưa không gian lớp học thân quen - nơi có bảng xanh, phấn trắng; nơi có bàn ghế cùng chiếc giường với chăn ấm, nệm êm; nơi có tiếng giảng bài thân thương của thầy cô trong những giờ học và cả tiếng cười nói rôm rả của chúng bạn trong những giờ ra chơi…
Xem thêm