Lịch kiểm tra Học kì I khối Tiểu học

TRƯỜNG MARIE CURIE Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2014

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2014 - 2015

 

THỨ - NGÀY MÔN THI THỜI GIAN
   HAI – 1/12/2014    Tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5 (40 phút) 8h45 - 9h25
   TƯ – 3/12/2014    Toán 1, 2, 3, 4, 5 (40 phút) 8h15 - 8h55
   Đọc – Hiểu (Tiếng Việt) 1, 2, 3, 4, 5 (20 phút) 9h5 - 9h25
   SÁU – 5/12/2014    Tập làm văn  2, 3, 4, 5 (40 phút) 8h15 - 8h55
   Chính tả 2, 3, 4, 5 (20 phút)
   Tập chép 1 (20 phút)
9h5 - 9h25


Các môn Học vần 1; Tập đọc 2, 3, 4, 5; Tin học 3, 4, 5; Khoa học, Sử, Địa 4, 5 kiểm tra theo TKB trong tuần từ ngày 24  -  28/11/2014.