LỊCH THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018 - 2019

Trường Marie Curie thông báo lịch kiểm tra và thi học kỳ 2, năm học 2018 - 2019. 

 

A. KHỐI TIỂU HỌC: LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II

THỨ - NGÀY

MÔN THI

THỜI GIAN

Tư - 8/5/2019

Tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5 (40 phút)

8h15 - 8h55

 Năm - 9/5/2019

Toán 1, 2, 3, 4, 5 (40 phút)

8h15 - 8h55

Chính tả 2, 3, 4, 5 (25 phút)

9h00 - 9h25

Sáu - 10/5/ 2019

Tiếng Việt: Đọc - Hiểu 1, 2, 3, 4, 5 (25 phút)

8h15 - 8h40

Tiếng Việt: Tập làm văn 2, 3, 4, 5 (40 phút)

Tiếng Việt: Chính tả 1 (40 phút)

8h45 - 9h25

Các môn khác kiểm tra theo TKB (22 - 26/4); Khoa học 4, 5 (24/4); Sử, Địa 4, 5 (25/4).


B. KHỐI THCS: LỊCH THI HỌC KỲ 2 LỚP 6, 7, 8 - KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 9

I. Tuần 2/5 - 4/5: Lớp 9 học bình thường theo TKB. Nhà trường lấy tiết 1 và 2 buổi sáng thứ Năm, thứ Bảy của các lớp 6, 7, 8 để tổ chức thi một số môn. Học sinh lớp nào thi tại phòng học của lớp đó. Từ tiết 3 trở đi, học theo TKB.

THỨ - NGÀY

TIẾT 1(7h30)

TIẾT 2 (8h20)

Năm - 2/5

GDCD 6, 7, 8

Công nghệ 6, 7, 8

Bảy - 4/5

Địa 6, 7 - Sử 8

Sinh 8

Các môn Thể dục 6, 7, 8; Nhạc 6, 7, 8; Họa 6, 7, 8 và Tin 6, 7, 8 thi phân tán theo TKB do GVBM tổ chức.

II. Tuần 6/5 - 11/5: Học sinh đến trường như thường lệ, thi tập trung hoặc ôn tập tại lớp. Học sinh được xếp theo vần A, B, C... Thi ở các phòng theo qui định, thông báo ở bảng tin trước 3 ngày. Buổi chiều HS ôn tập tại phòng học của lớp do GVCN quản lý. Lớp 9 thi khảo sát theo đề chung của PGD quận Nam Từ Liêm các môn Văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử.

THỨ - NGÀY

SÁNG (7h30)

CHIỀU (13h45)

Hai - 6/5

Văn 6, 7, 8 (90’) - Lý 6, 7, 8 (60’)

Lớp 9 ôn tập

Ôn tập

Ba - 7/5

Ôn tập

Ôn tập

Tư - 8/5

Toán 6, 7, 8 (90’) - Sử 6, 7 (60 ‘); Địa 8 (60’)

Lớp 9 ôn tập

Ôn tập

Năm - 9/5

Ngữ văn 9 (120’)

Lớp 6, 7, 8 ôn tập

Toán 9 (120’)

Lớp 6, 7, 8 ôn tập

Sáu - 10/5

Anh 6, 7, 8, 9 (60’) - Sinh 6, 7 (60’)

Hóa 8 (60’) - Sử 9 (60’)

Nghỉ học

Bảy - 11/5

Nghỉ học

*Giờ thi:  Ca 1        Ca 2

                7h30       9h20        -        HS vào phòng thi

                7h35       9h25        -        Phát đề thi

                9h05     10h25        -        Thu bài thi

(Thứ Sáu: sớm lên 30 phút kể từ sau khi thu bài thi Ca 1)

Cán bộ coi thi nhận đề thi tại phòng Hội đồng GV (P505 - HB) trước giờ thi 15 phút. Thứ Sáu (10/5), xe bus chuyển bánh lúc 10h30.

*Lưu ý: GVCN phổ biến lịch thi cho HS, quản lý HS thi và ôn tập vào các buổi chiều trong tuần.

 

C. KHỐI THPT: LỊCH THI HỌC KỲ 2  LỚP 10, 11 VÀ THI THỬ THPT QUỐC GIA

I. Tuần 2 - 4/5: Nhà trường lấy tiết 1, 2, 3 ngày thứ Năm; tiết 1, 2 ngày thứ Bảy của lớp 10, 11 để tổ chức thi một số môn. Học sinh lớp nào sẽ thi tại phòng học của lớp đó. Từ tiết 4 của ngày thứ Năm và tiết 3 của ngày thứ Bảy trở đi, học theo TKB, lớp 12 ôn tập theo TKB.

(Lưu ý: Chiều thứ 5, lớp 11 chỉ thi tiết 1, 2; tiết 3 trở đi học theo TKB)

THỨ - NGÀY

SÁNG 

CHIỀU

 NĂM - 2/5

GDCD 10 - CÔNG NGHỆ 10 - GDQP 10

GDCD 10, 11 - CÔNG NGHỆ 10, 11 - GDQP 10

BẢY - 4/5

ĐỊA 10 - SINH 10

ĐỊA 10, 11 - SINH 10, 11

Các môn Tin học 10, 11; Thể dục 10, 11 và GDQP 11 thi phân tán theo TKB do GVBM tổ chức.

II. Từ 6 - 11/5: Học sinh nghỉ học, chỉ đến trường những ngày thi. HS được xếp theo vần A, B, C…; thi ở các phòng theo quy định của trường.

THỨ - NGÀY

SÁNG (7h30)

CHIỀU (13h00)

HAI - 6/5

12: VĂN (120’)

11: VĂN (90’) - LÝ (60’)    

BA - 7/5

 

10: VĂN (90’) - LÝ (60’)

TƯ - 8/5

12: TOÁN (90’) - ANH (60’)

11: TOÁN (90’) - ANH (60’)

NĂM - 9/5

 

10: TOÁN (90’) - ANH (60’)

SÁU - 10/5

12: KHXH (SỬ 50’ - ĐỊA 50’ - GDCD 50’): 220HS

11: SỬ (60’) - HOÁ (60’)

BẢY - 11/5

12: KHTN (LÝ 50’ - HÓA 50’ - SINH 50’): 55HS

10: SỬ (60’) - HOÁ (60’)

*Giờ thi lớp 10, 11:   Chiều              Hiệu lệnh

                                   13h00                3 hồi       -   HS vào phòng thi Ca 1.

                                   13h05                1 hồi       -   Phát đề thi.

                                   14h35                1 hồi       -   Thu bài thi.

                                   14h50                1 hồi       -   HS vào phòng thi Ca 2.

                                   14h55                1 hồi       -   Phát đề thi.

                                   15h55                1 hồi       -   Thu bài thi.

*Giờ thi lớp 12: Bắt đầu từ 7h30, kết thúc tuỳ theo thời lượng của môn thi.

Cán bộ coi thi nhận đề thi tại phòng Hội đồng trước giờ thi 10 phút, mang theo giấy này để làm nhiệm vụ.

III. Quy định hình thức thi các môn:

- Môn thi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Toán 12, Lý 12,  Hoá 12, Anh 12, Sinh 12, Sử 12, Địa 12, GDCD 12. HS làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn trong túi giấy kiểm tra của trường. Khi đi thi mang theo phiếu trả lời trắc nghiệm, bút chì đen 2B, gọt bút chì và tẩy.

- Môn thi kết hợp Tự luận + TNKQToán 10, 11; Lý 10, 11; Hóa 10, 11; Sinh 10, 11; Sử 10, 11; Địa 10, 11; GDCD 10, 11; Anh 10, 11. HS làm bài thi trên giấy thi theo hướng dẫn của GVBM.

- Môn thi TỰ LUẬN: Các môn còn lại của lớp 10, 11, 12.

 

      HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Khang