Thông báo các ngày nghỉ lễ trong tháng 4 - 5/2016

THÔNG BÁO

Các ngày nghỉ lễ trong tháng 4 và 5/2016

 

1. NGÀY LỄ - GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH):

- Khối Tiểu học :          16, 17, 18/4/2016        (Ba ngày)

- Khối THCS, THPT:    16, 17/4/2016              (Hai ngày)


2. NGÀY LỄ - NGÀY CHIẾN THẮNG (30/4) VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5):

- Khối Tiểu học :          30/4; 1, 2, 3/5/2016     (Bốn ngày)

- Khối THCS, THPT:    30/4; 1, 2/5/2016         (Ba ngày)

Ngoài những ngày nghỉ nói trên, học sinh học theo thời khóa biểu hoặc thi theo kế hoạch đã được thông báo.


Hiệu trưởng

NGUYỄN XUÂN KHANG