Thông báo tổ chức Lễ hội bánh chưng 2016

TRƯỜNG MARIE CURIE Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016.

 

THÔNG BÁO

 

Trường Marie Curie tổ chức Lễ hội bánh chưng Xuân Bính Thân 2016 vào các ngày:

     - 27/1: Khối 8, 9 - Học sinh được ở lại trường qua đêm.

     - 28/1: Khối 6, 7 - Học sinh được ở lại trường qua đêm.

     - 29/1: Khối Tiểu học - Học sinh ở lại trường đến 21h.

     - 30/1: Khối THPT - Học sinh được ở lại trường qua đêm.

Nhà trường khuyến khích Quý vị CMHS đến vui cùng các con, đặc biệt hỗ trợ gói bánh và nấu bánh đối với học sinh Tiểu học.


HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Khang