Thông báo khẩn Hội diễn văn nghệ lần thứ 23

TRƯỜNG MARIE CURIE Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015.

 

THÔNG BÁO KHẨN

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Chung khảo

Hội diễn văn nghệ lần thứ 23/2015.

 

I. Thời gian:

Qua việc tích cực chuẩn bị và diễn ra vòng Sơ khảo ở các cấp, bước đầu đánh giá chất lượng tiết mục của các lớp năm nay khá tốt. Nhà trường quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức Chung khảo như sau:

- Đêm 16/11 (18h - 20h30): Tiểu học.

- Đêm 17/11 (18h - 20h30): Trung học cơ sở - Khối 6, 7.

- Đêm 18/11 (18h - 20h30): Trung học cơ sở - Khối 8, 9.

- Đêm 19/11 (18h - 21h00): Trung học phổ thông.


II. Giải thưởng:

Có 04 bộ Giải thưởng cho bốn đêm (TH, Khối 67, Khối 89, THPT), mỗi bộ bao gồm:

  Đồng ca
(ít nhất 90% HS của lớp)
Quy mô lớn
(5 HS trở lên)
Quy mô nhỏ
(dưới 5 HS)
Nhất (3 giải) 5.000.000đ 5.000.000đ 3.000.000đ
Nhì (7 giải) 3.000.000đ x 3 giải 3.000.000đ x 3 giải 2.000.000đ
Ba (7 giải) 2.000.000đ x 3 giải 2.000.000đ x 3 giải 1.000.000đ


III. Ban Giám khảo:

Ban Giám khảo các đêm Chung khảo sẽ do Hiệu trưởng chọn.


HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Khang