TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014 - 2015

I. TỔNG QUÁT:

Khối THCS: 47 lớp - 1.597 học sinh

Hạnh kiểm: Tốt - 99,9%    Khá - 0,1% ·

Học lực:     Giỏi - 81,8%   Khá - 17,1%

Học sinh giỏi bộ môn cấp Thành phố, cấp Quốc gia: 34 HS

Học sinh giỏi xuất sắc (G1, T1): 180 HS

Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK1 năm học 2014 - 2015: 115 HS

Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK2 năm học 2014 - 2015: 136 HS

 

ẤN TƯỢNG NĂM HỌC

9I - LỚP CỦA NHỮNG GIẢI THƯỞNG LỚN:

25 giải thưởng Quốc gia và Thành phố về Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh và vẽ tranh bảo vệ môi trường.


II. KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LỚP:

Đặc biệt 9I 2.000.000đ/lớp x 1 lớp.
Nhất 6G1, 6G2, 7E0 - E1, 7I1, 8I1 1.500.000đ/lớp x 6 lớp.
Nhì 6M1, 6P1, 6M2, 7P, 7G, 8E1, 9M 1.000.000đ/lớp x 7 lớp.
Ba 6I3, 7M, 7I2, 8I2, 8E2, 9E1 700.000đ/lớp x 6 lớp.
KK 6G3, 6M3, 6I1, 8M, 8P, 9E2, 9E3 500.000đ/lớp x 7 lớp.


III. KHEN THƯỞNG HỌC SINH:

1. Học sinh giỏi bộ môn cấp Quốc gia:

- Phạm Minh Quân 9E1 Nhất Anh 9 (IOE)
- Hoàng Vũ Ngọc Điệp 9I Nhì Anh 9 (IOE)
- Nguyễn Quỳnh Anh 9E1 Ba  Anh 9 (IOE)
- Trần Việt Phương 9P Ba   Anh 9 (IOE)
- Nguyễn Ngọc Minh 9P Nhì UPU 44
- Dương Quốc Lộc 9E1 KK UPU 44


2. Học sinh giỏi bộ môn cấp Thành phố:

- Trần Anh Phong 9E1 Nhất Olympic Anh 9
- Nguyễn Hoàng Trang Anh 9E1 Nhất Olympic Anh 9
- Nguyễn Diệu Hoa 9P Nhất Olympic Anh 9
- Hà Thảo Ngân 9I Nhì Olympic Anh 9
- Đinh Anh Phương 9E1 Nhì Olympic Anh 9
- Đắc Tùng Dương 9I Nhì ViOlympic Toán 9
- Phạm Đức Thắng 9I Nhì Toán 9
- Vũ Chí Hiếu 9G Nhì Lý 9
- Nguyễn Quỳnh Anh 9E1 Nhì Văn 9
- Trương Ngọc Hải 9G Nhì VDKT liên môn
- Nguyễn Thảo Linh 9E2 Ba Olympic Anh 9
- Ngô Hoàng Minh 9G Ba Olympic Anh 9
- Đỗ Thị Hải An 9I Ba Olympic Anh 9
- Mai Thu Trang 9E3 Ba Olympic Anh 9
- Hoàng Ngọc Lan Chi 9E2 Ba Olympic Anh 9
- Trần Minh Dương 9I Ba ViOlympic Toán 9
- Nguyễn Hoàng Hải Minh 9I Ba Toán 9
-  Đỗ Việt Tùng 9I Ba Toán 9
- Nguyễn Lân Trung 8I1 Ba ViOlympic Toán 8
- Nguyễn Gia Huy 7I1 Ba ViOlympic Toán 7
- Nguyễn Phương Trang 9I KK Olympic Anh 9
- Đặng Ngọc Minh 9E3 KK Olympic Anh 9
- Vũ Đặng Khánh Linh 9E2 KK Olympic Anh 9
- Chu Tuấn Anh 9I KK Hóa 9
- Ngô Mạnh Trí 9I KK Hóa 9
- Trần Thị Hải My 9M KK Hóa 9
- Lưu Thanh Vy 9G KK Văn 9
- Nguyễn Minh Anh 8I1 KK ViOlympic Toán 8
- Trần Minh Hiển 6M1 KK ViOlympic Toán 6


3. Học sinh giỏi xuất sắc (Học lực G1, Hạnh kiểm T1):

Nguyễn Thu Anh (9M), Trần Thị Anh Đài (9M), Trần Nhật Linh Giang (9M), Đặng Thanh Lâm (9M), Nguyễn Thanh Loan (9M), Bùi Thúy Ngọc (9M), Nguyễn Hà Phương (9M), Nguyễn Thị Thu Phương (9M), Nguyễn Diệu Hoa (9P), Nguyễn Minh Tâm (9P), Phùng Bảo Trà (9P), Phạm Lê Trâm Anh (9G), Nguyễn Trà My (9G), Lưu Thanh Vy (9G), Trần Minh Dương (9I), Đắc Tùng Dương (9I), Nguyễn Tiến Dũng (9I), Hoàng Vũ Ngọc Điệp (9I), Đào Trường Giang (9I), Lê Hương Giang (9I), Trần Thanh Giang (9I), Vũ Thu Giang (9I), Nguyễn Bội Minh Hà (9I), Đinh Hải Lương (9I), Trương Mỹ Nhi (9I), Dương Thúy Nga (9I), Hà Thảo Ngân (9I), Phạm Đức Thắng (9I), Nguyễn Quỳnh Trâm (9I), Ngô Mạnh Trí (9I), Đoàn Ngọc Tố Trân (9I), Nguyễn Phương Trang (9I), Nguyễn Quỳnh Anh (9E1), Phạm Hùng Anh (9E1), Trần Anh Phong (9E1), Phạm Minh Quân (9E1), Bùi Thiên Thảo Anh (9E2), Hà Minh Anh (9E2), Vũ Đặng Khánh Linh (9E2), Nguyễn Thảo Linh (9E2), Nguyễn Hữu Phúc (9E2), Phạm Thu Anh (9E3), Đoàn Trần Yến Chi (9E3), Vũ Minh Châu (9E3), Nguyễn Minh Châu (9E3), Mai Thu Trang (9E3), Vũ Nguyễn Nguyệt Linh (9E3), Hoàng Khánh Chi (9M1), Lục Thu Huyền (9M1), Nguyễn Viết Mạnh Khoa (9M1).

Khúc Minh Khánh (8M), Trần Minh Khoa (8M), Hà Phương Linh (8M), Nguyễn Minh Ngọc (8M), Nguyễn Thúy Nhi (8M), Nguyễn Thành Trung (8M), Nguyễn Tường Vi (8M), Đỗ Thị Thu Hiền (8P), Nguyễn Lại Diệu Linh (8P), Vũ Minh Quang (8P), Vũ Ngọc Quỳnh (8P), Đinh Trường Sơn (8P), Lê Thu Thảo (8P), Nguyễn Minh Tú (8P), Uông Hoàng Phương Linh (8G), Phạm Nguyệt Quỳnh (8G), Vũ Hải Yến (8G), Nguyễn Thị Kim Phúc (8I1), Nguyễn Minh Anh (8I1), Đinh Phương Anh (8I1), Phạm Ngân Hà (8I1), Phạm Minh Hòa (8I1), Nguyễn Hà My (8I1), Hoàng Minh Phương (8I1), Trần Hà Thanh (8I1), Phan Hạnh Trang (8I1), Nguyễn Lân Trung (8I1), Trương Hải Anh (8I2), Ngô Thị Châu Giang (8I2), Nguyễn Thị Minh Khánh (8I2), Nguyễn Hồng Minh (8I2), Nguyễn Thảo Nguyên (8I2), Phạm Nhật Yến (8I2), Nguyễn Thị Thùy Linh (8I2), Nguyễn Hà Chi (8E1), Nguyễn Bắc Hải (8E1), Lưu Bảo Linh (8E1), Phạm Thảo My (8E1), Nguyễn Đức Nhân (8E1), Bùi Linh Trang (8E1), Đào Hoàng Mai (8E1), Nguyễn Trường Sơn (8E2), Đỗ Minh Ngọc (8E2), Đặng Thùy Dương (8E3), Lê Thanh Hằng (8E3), Nguyễn Diệu Anh (8M1), Vũ Nhật Phương (8M1).

Bùi Thị Hà Anh (7M), Nguyễn Quỳnh Anh (7M), Nguyễn Minh Thanh (7M), Nguyễn Ngọc Trâm (7M), Lê Huyền Trang (7M), Nguyễn Minh Anh (7P), Nguyễn Phương Anh (7P), Trần Lê Khanh (7P), Uông Phạm Hoài Linh (7P), Đặng Thảo Nguyên (7P), Trịnh Phương Thảo (7P), Nguyễn Đỗ Khánh Vi (7P), Đỗ Bình An (7G), Võ Huyền Bảo Anh (7G), Phạm Phương Anh (7G), Hoàng Quốc Anh (7G), Lương Quỳnh Chi (7G), Lê Thái Dương (7G), Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (7G), Lê Minh (7G), Lê Thúy Nga (7G), Nguyễn Minh Trí (7G), Nguyễn Hương Giang (7G), Lê Hoàng An (7I1), Nguyễn Việt Dũng (7I1), Nguyễn Đặng Hương Giang (7I1), Nguyễn Hoàng Hương Giang (7I1), Nguyễn Trúc Hà (7I1), Nguyễn Thị Minh Hằng (7I1), Trần Thu Hằng (7I1), Nguyễn Doãn Nhật Huy (7I1), Nguyễn Lê Ngọc Mai (7I1), Nguyễn Hạnh Nguyên (7I1), Nguyễn Thị Khánh Vy (7I1), Nguyễn Sỹ Tuấn Trung (7I1), Quách Diệp Châu Anh (7I2), Nguyễn Nhật Ánh (7I2), Nguyễn Thùy Dương (7I2), Nguyễn Duy Khánh (7I2), Phạm Phan Ngọc Khánh (7I2), Phạm Hoài Linh (7I2), Phan Thị Hồng Minh (7I2), Đỗ Nhật Minh (7I2), Lê Hà Phương (7I2), Vũ Thanh Thảo (7I2), Phạm Vũ Xuân Anh (7E0), Đàm Hạnh Chi (7E0), Trương Vân Hà (7E0), Bùi Ngân Hạnh (7E0), Vũ Đào Thiên Hương (7E0), Nguyễn Phương Nhi (7E0), Lương Minh Hạnh (7E1), Nguyễn Lê Thùy Dương (7E1), Nguyễn Ngọc Mai (7E1), Vũ Linh Chi (7E2), Vũ Phương Dung (7E2), Bùi Thanh Thảo (7E2), Nguyễn Đức Minh (7M1).

Đào Thiên An (6M1), Phạm Thế Bảo Linh (6M1), Nghiêm Diệu Ngân (6M1), Nguyễn Ngọc Diệp (6M3), Nguyễn An Chi (6P1), Nguyễn Hòa An (6P1), Nguyễn Đỗ Khánh Hà (6P1), Dương Hà Linh (6P1), Lê Thảo Linh (6P1), Chu Khánh Ngọc (6P1), Nguyễn Duyên Hà Vân (6P1), Phạm Thanh Vân (6P1), Hoàng Trần Hà Phương (6P2), Đoàn Việt Anh (6G1), Nguyễn Ngọc Diệp (6G1), Vũ Hương Giang (6G1), Phạm Quỳnh Trang (6G1), Ngô Lê Thế Bách (6G2), Trần Minh Châu (6G2), Nguyễn Cao Thảo (6G2), Nguyễn Tú Trinh (6G2), Bùi Trang Linh (6I1), Nguyễn Thúy Anh (6I2), Mai Xuân Nhi (6I2), Trần Vũ Khánh Chi (6I3).


4. Thủ khoa trung bình các môn:

Khối 9: Đinh Hải Lương (9I) - 9,8.

Khối 8: Nguyễn Lân Trung (8I1) - 9,8.

Khối 7: Đàm Hạnh Chi (7E0), Nguyễn Ngọc Mai (7E1) - 9,7.

Khối 6: Nghiêm Diệu Ngân (6M1), Trần Minh Hiển (6M1), Phạm Quỳnh Trang (6G1) - 9,6.


Thủ khoa trung bình môn trọng điểm:

Toán 9: Trần Minh Dương (9I), Đắc Tùng Dương (9I), Nguyễn Hoàng Hải Minh (9I), Phạm Đức Thắng (9I) - 10,0.

Văn 9: Đinh Hải Lương (9I), Nguyễn Quỳnh Anh (9E1) - 9,2.

Anh 9: Nguyễn Quỳnh Anh (9E1) - 9,8.


Toán 8: Nguyễn Lân Trung (8I1), Trần Đức Mạnh (8I2) - 10,0.

Văn 8: Hà Phương Linh (8M) - 9,2.

Anh 8: Nguyễn Thành Trung (8M), Phan Văn Thái (8E2) - 10,0.


Toán 7: Lê Huyền Trang (7M), Nguyễn Mai Linh (7P), Lê Huy Hoàng (7E0) - 9,7.

Văn 7: Hoàng Nhất Chi Mai (7G) - 9,2.

Anh 7: Nguyễn Phương Linh (7M), Phan Tố Xuân (7I2) - 9,8.


Toán 6: Trần Minh Hiển (6M1) - 9,9.

Văn 6: Nghiêm Diệu Ngân (6M1), Dương Ái Linh (6M1), Đào Thiên An (6M1), Phạm Quỳnh Trang (6G1) - 8,9.

Anh 6: Cho Yein (6M4) - 9,8.

 
IV. TẶNG HỌC BỔNG MARIE CURIE HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015

(Căn cứ thành tích học tập của học sinh Học kỳ 1 năm học 2014 - 2015)

1.600.000đ: Nguyễn Lân Trung (8I1).

1.500.000đ: Đinh Hải Lương (9I), Phạm Quỳnh Trang (6G1).

1.400.000đ: Nguyễn Minh Anh (8I1), Đàm Hạnh Chi (7E0), Nguyễn Ngọc Mai (7E1).

1.200.000đ: Nguyễn Quỳnh Anh (9E1).

1.100.000đ: Đắc Tùng Dương (9I), Hà Minh Anh (9E2), Vũ Đặng Khánh Linh (9E2), Nguyễn Diệu Hoa (9P), Hà Phương Linh (8M), Nguyễn Thành Trung (8M), Phạm Thu Trang (8E2).

1.000.000đ: Trần Thị Anh Đài (9M), Đặng Minh Thu (9M), Nguyễn Phương Chi (9M), Nguyễn Thu Anh (9M), Bùi Thúy Ngọc (9M), Phí Mai Chi (9M), Đặng Thanh Lâm (9M), Nguyễn Hà Phương (9M), Nguyễn Minh Tâm (9P), Lưu Thanh Vy (9G), Lưu Nguyễn Ngọc Bách (9I), Trần Minh Dương (9I), Trần Long Thái (9I), Phạm Đức Thắng (9I), Lê Hương Giang (9I), Trần Thanh Giang (9I), Hà Thảo Ngân (9I), Phạm Lan Hương (9I), Vũ Thu Giang (9I), Trương Mỹ Nhi (9I), Nguyễn Quỳnh Trâm (9I), Hoàng Vũ Ngọc Điệp (9I), Dương Thúy Nga (9I), Đoàn Ngọc Tố Trân (9I), Nguyễn Bội Minh Hà (9I), Chu Đỗ Cẩm Bích (9I), Nguyễn Phương Trang (9I), Trần Anh Phong (9E1), Phạm Minh Quân (9E1), Phạm Hùng Anh (9E1), Nguyễn Thảo Linh (9E2), Nguyễn Hữu Phúc (9E2), Vũ Nguyễn Nguyệt Linh (9E3), Phạm Thu Anh (9E3), Vũ Minh Châu (9E3), Đoàn Trần Yến Chi (9E3), Mai Thu Trang (9E3), Lục Thu Huyền (9M1), Nguyễn Viết Mạnh Khoa (9M1), Hoàng Khánh Chi (9M1), Trần Minh Khoa (8M), Nguyễn Thúy Nhi (8M), Nguyễn Tường Vi (8M), Lưu Hồng Diễm (8P), Hoàng Đức Hà (8P), Nguyễn Lại Diệu Linh (8P), Phạm Đức Quang (8P), Lê Thu Thảo (8P), Nguyễn Minh Tú (8P), Uông Hoàng Phương Linh (8G), Phạm Nguyệt Quỳnh (8G), Nguyễn Thị Kim Phúc (8I1), Đinh Phương Anh (8I1), Tạ Nguyễn Vân Anh (8I1), Phạm Ngân Hà (8I1), Phạm Minh Hòa (8I1), Nguyễn Hà My (8I1), Hoàng Minh Phương (8I1), Trần Hà Thanh (8I1), Phan Hạnh Trang (8I1), Nguyễn Khánh Phương (8I1), Trương Hải Anh (8I2), Nguyễn Thị Minh Khánh (8I2), Nguyễn Hồng Minh (8I2), Nguyễn Thảo Nguyên (8I2), Phạm Nhật Yến (8I2), Nguyễn Hà Chi (8E1), Nguyễn Bắc Hải (8E1), Lưu Bảo Linh (8E1), Nguyễn Đức Nhân (8E1), Bùi Linh Trang (8E1), Đào Hoàng Mai (8E1), Ngô Châu Nhi (8E2), Hồ Nguyên Phương (8E2), Nguyễn Trường Sơn (8E2), Lê Thanh Hằng (8E3), Nguyễn Diệu Anh (8M1), Lê Tuệ Anh (7M), Nguyễn Minh Thanh (7M), Nguyễn Ngọc Trâm (7M), Nguyễn Minh Anh (7P), Đỗ Thu Hà (7P), Trần Lê Khanh (7P), Đặng Thảo Nguyên (7P), Trịnh Phương Thảo (7P), Đỗ Bình An (7G), Phạm Phương Anh (7G), Nguyễn Hương Giang (7G), Nguyễn Đặng Hương Giang (7I1), Nguyễn Hoàng Hương Giang (7I1), Trần Thu Hằng (7I1), Nguyễn Doãn Nhật Huy (7I1), Nguyễn Hạnh Nguyên (7I1), Nguyễn Đỗ Minh Phương (7I1), Nguyễn Thị Khánh Vy (7I1), Nguyễn Sỹ Tuấn Trung (7I1), Quách Diệp Châu Anh (7I2), Trần Thị Hồng Anh (7I2), Nguyễn Duy Khánh (7I2), Phạm Hoài Linh (7I2), Phan Thị Hồng Minh (7I2), Lê Hà Phương (7I2), Trương Vân Hà (7E0), Bùi Ngân Hạnh (7E0), Vũ Đào Thiên Hương (7E0), Nguyễn Phương Nhi (7E0), Bùi Đoàn Minh Quang (7E0), Lương Minh Hạnh (7E1), Nguyễn Lê Thùy Dương (7E1), Vũ Phương Dung (7E2), Nguyễn Khánh Linh (7E2), Bùi Thanh Thảo (7E2), Nguyễn Đức Minh (7M1), Phạm Thế Bảo Linh (6M1), Nghiêm Diệu Ngân (6M1), Lê Minh Anh (6P1), Lê Thảo Linh (6P1), Nguyễn Duyên Hà Vân (6P1), Phạm Thanh Vân (6P1), Hoàng Trần Hà Phương (6P2), Vũ Hương Giang (6G1), Ngô Lê Thế Bách (6G2).

23

Tháng 5/2019

Thông điệp ý nghĩa ngày cuối năm học

Thông điệp ý nghĩa ngày cuối năm học

Thông điệp ý nghĩa ngày cuối năm học

Thứ năm, 23 Tháng 5 2019 08:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 23/5, trong buổi lễ Tổng kết năm học 2018 – 2019, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang đã căn dặn học trò những điều ý nghĩa, đó là các MCer khối 6, 7, 8 hãy biết trân quý từng ngày, tháng, năm ở bên cạnh thầy cô, bạn bè tại ngôi trường này, để đến khoảnh khắc chia ly như các anh chị khối 9, 12 cảm thấy luyến tiếc chứ không hối tiếc.
Xem thêm

23

Tháng 5/2019

Nghẹn ngào đêm hội “Vút bay” của MCer 12

Nghẹn ngào đêm hội “Vút bay” của MCer 12

Nghẹn ngào đêm hội “Vút bay” của MCer 12

Thứ năm, 23 Tháng 5 2019 02:54 Viết bởi TRUONG MARIE
Tối 22/5, chuyến bay mang mã hiệu MC1619 đã chính thức đưa gần 300 hành khách MCer 12 đáp xuống sân bay “trưởng thành” an toàn. Kết thúc chặng đường 3 năm gắn bó của các bạn với mái trường Marie Curie thân yêu và quãng đời học trò hồn nhiên, trong sáng.
Xem thêm

Khối THPT tổng kết năm học 2018 – 2019

Thứ tư, 22 Tháng 5 2019 10:40 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 22/5, thầy trò khối THPT trường Marie Curie tham dự lễ tổng kết năm học 2018 - 2019.
Xem thêm

22

Tháng 5/2019

MCer tiêu biểu được vinh danh ở quận Nam Từ Liêm

MCer tiêu biểu được vinh danh ở quận Nam Từ Liêm

MCer tiêu biểu được vinh danh ở quận Nam Từ Liêm

Thứ tư, 22 Tháng 5 2019 10:25 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 22/5, 9 học sinh tiêu biểu đến từ khối Tiểu học và THCS dự lễ tuyên dương HSG quận Nam Từ Liêm năm học 2018 - 2019. Trong năm học qua, các MCer này đã giành được nhiều thành tích cao trong học tập, các cuộc thi trong nước và quốc tế.
Xem thêm

21

Tháng 5/2019

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ ba, 21 Tháng 5 2019 10:26 Viết bởi TRUONG MARIE
Khối THCS thông báo danh sách khen thưởng năm học 2018 - 2019.
Xem thêm