DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020 - 2021

 

I. TỔNG QUÁT:

- Khối THCS: 55 lớp - 1.623 học sinh

- Hạnh kiểm: Tốt - 100%      - Học lực: Giỏi - 78%

                     Khá -   0%                        Khá - 20,5%

- Học sinh giỏi bộ môn cấp Thành phố: 02 HS

- Học sinh giỏi xuất sắc (G1, T1): 217 HS

- Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK1, năm học 2020 - 2021: 107 HS

- Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK2, năm học 2020 - 2021: 97 HS

 

II. KHEN THƯỞNG HỌC SINH:

1. Học sinh giỏi bộ môn cấp Thành phố:

- Nguyễn Hoàng Thụ Anh (9M1): giải Ba môn Văn 9

- Trịnh Minh Dũng (9P1): giải KK môn Anh 9

2. Học sinh giỏi xuất sắc (Học lực G1, Hạnh kiểm T1):

Nguyễn Hoàng Thụ Anh (9M1), Ngô Quang Diệu (9M1), Nguyễn Quang Huy (9M1), Nguyễn Minh Nhật (9M1), Đoàn Phương Thảo (9M1), Nguyễn Thị Phương Anh (9M2), Vũ Thu Hương (9M2), Ngô Đặng Nguyên (9M2), Hồ Ngọc Diệp (9M3), Nguyễn Minh Khuê (9M3), Nguyễn Thanh Phương (9M3), Trịnh Minh Dũng (9P1), Tô Vân Giang (9P1), Nguyễn Minh Khôi (9P1), Lê Tuệ Minh (9P1), Nguyễn Tuệ Uyển Nhi (9P1), Nguyễn Thị Bảo Ngọc (9P2), Bùi Hà Anh (9P3), Mạnh Minh Anh (9P3), Nguyễn Ngọc Bảo Châu (9P3), Đinh Ngọc Minh Khôi (9P3), Nguyễn Thảo Linh (9P3), Trần Vũ Trang Vy (9P3), Hoàng Tuệ Khanh (9G1), Lều Nguyễn Tuệ Minh (9G1), Đỗ Hoàng Trang My (9G2), Bùi Minh Trang (9G3), Nguyễn Đình Tú (9G3), Lê Tuấn Hiệp (9I1), Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (9P1), Lê Hoàng Quân (9I1), Nguyễn Ngọc Mai (9I3).

Nghiêm Thục Anh (8M1), Lương Hoàng Mỹ Linh (8M1), Trần Hoàng Hà Linh (8M1), Ngô Trần Khánh Ngân (8M1), Đào Minh Ngọc (8M1), Nguyễn Hà Minh (8M1), Chử Nguyễn Tú Anh (8M2), Phan Vân Nguyên Anh (8M2), Lê Thùy Dương (8M2), Âu Thùy Linh Đan (8M2), Đỗ Khánh Linh (8M2), Phạm Tường Minh (8M2), Lê Ngọc Uyên Trang (8M2), Nguyễn Thùy Trang (8M2), Nguyễn Hoàng Quân (8M3), Đặng Thu Uyên (8M3), Lê Anh Thư (8M4), Nguyễn Phạm Ngọc Linh (8M4), Lê Mai Hải An (8P1), Phạm Minh Anh (8P1), Phạm Diệp Chi (8P1), Phạm Ngọc Ngân Hà (8P1), Bùi Hiểu Linh (8P1), Lê Trúc Linh (8P1), Ngô Thị Khánh Linh (8P1), Trần Hà Linh (8P1), Nguyễn Anh Thư (8P1), Võ Thị Mai Trang (8P1), Nguyễn Triệu Bảo Linh (8P1), Nguyễn Vũ Tuệ Giang (8P1), Trần Tùng Linh (8P2), Phạm Minh Tâm (8P2), Lê Hà Vy (8P2), Nguyễn Hoàng Nguyên Xuân (8P2), Hoàng Diệu Anh (8P3), Đinh Thị Ngọc Minh (8P3), Nguyễn Hạnh Ngân (8P3), Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (8P3), Nguyễn Diệu Thảo Linh (8P4), Nguyễn Hữu Hưng (8P4), Lê Trần Khánh Đan (8G2), Đặng Vũ Diệu Linh (8G2), Trần Minh An (8G3), Trần Đặng Ngọc Anh (8G3), Vũ Đỗ Bảo Anh (8I1), Bùi Đức Bách (8I1), Trần Nam Khánh (8I1), Nguyễn Hoàng Lâm (8I1), Nguyễn Hồng Hải Lê (8I1), Nguyễn Hà Linh (8I1), Nguyễn Ngọc Linh (8I1), Nguyễn Tuệ Minh (8I1), Lê Cao Đào Nguyên (8I1), Nguyễn Trần Tuệ Nhi (8I1), Đặng Phúc Mỹ An (8I1), Trần Ngọc Thanh Uyên (8I2), Nguyễn Quỳnh Anh (8I3), Nguyễn Ngọc Cẩm Tú (8I3).

Đoàn Linh An (7M1), Vũ Duy Anh (7M1), Đinh Lã Thùy Linh (7M1), Nguyễn Hồng Anh Thư (7M1), Nguyễn Ngọc Anh (7M2), Ngô Hoàng Phương Linh (7M2), Nguyễn Ngọc Phương Anh (7M3), Nguyễn Đăng Huy (7M3), Thái Bảo Linh (7M3), Nguyễn Doãn Thái Minh (7M3), Lê Tuấn Thành (7M3), Phạm Nguyễn Thảo Vy (7M3), Bùi Hải Đăng (7M3), Chung Hoa Phương Anh (7M4), Trần Tú Châu (7M4), Võ Hồng Phúc (7M4), Nguyễn Minh Ngọc (7P1), Phạm Hoàng Bảo Ngọc (7P1), Võ Lê Bảo Ngọc (7P1),  Bùi Ngọc Huyền (7P1), Lê Mai Nhật Hà (7P2), Lưu Ngân Hà (7P2), Nguyễn Khánh Linh (7P2), Vũ Phương Linh (7P3), Nguyễn Hà An (7P4), Phạm Minh Anh (7P4), Lê Ngọc Diệp (7P4), Nguyễn Hương Linh (7P4), Võ Nguyệt Minh (7P4), Nguyễn Lê Ngọc Trâm (7P4), Nguyễn Thị Ngọc Anh (7G1), Hoàng Nguyễn Bảo Chi (7G1), Nguyễn Chí Dũng (7G1), Bùi Trung Hiếu (7G1), Nguyễn Minh Khuê (7G1), Nguyễn Việt Khuê (7G1), Nguyễn Bảo Khuyên (7G1), Nguyễn Phương Nghi (7G1), Phạm Minh Tâm (7G1), Đỗ Minh Thư (7G1), Hoàng Minh Vũ (7G1), Nguyễn Vũ Phương Chi (7G2), Đào Trọng Dân (7G2), Nguyễn Trần Trung Hiếu (7G2), Phạm Anh Kiệt (7G2), Đặng Trương Bảo Lâm (7G2), Đỗ Hoàng Quyên (7G2), Nguyễn Ngọc Thái Sơn (7G2), Nguyễn Anh Thư (7G2), Nguyễn Minh Trang (7G2), Hoàng Ngọc Bảo Trân (7G2), Trần Nguyễn Khánh Vy (7G2), Nguyễn Lê Thọ Nhân (7G2), Nguyễn Hồng Anh (7G3), Chu Khánh Chi (7G3), Nguyễn Hồng Ngọc (7G3), Đinh Yến Nhi (7G3), Nguyễn Quang Anh (7G4), Nguyễn Hương Chi (7G4), Trần Việt Nguyên Giang (7G4), Lê Tú Khuê (7G4), Vũ Đức Nghĩa (7G4), Nguyễn Hồng Phương (7G4), Nguyễn Phan Diệp Anh (7I1), Phạm Hà An (7I1), Nguyễn Linh Chi (7I1), Trần Đan Lê (7I1), Tống Phương Linh (7I1), Trần Anh Minh (7I1), Nguyễn Trà My (7I1), Trần Vũ Khánh Ngọc (7I1), Lê Tuệ Tâm (7I1), Nguyễn Phương Vy (7I1), Đoàn Nam Cường (7I1), Phạm Trần Huy (7I2), Phùng Tuấn Hưng (7I2), Nguyễn Vân San (7I2), Hoàng Thảo Vy (7I2), Trần Ngọc Bảo Lam (7I2), Nguyễn Thanh Sơn (7I2), Trương Hương Chi (7I3), Trần Nhật Linh (7I3), Trương Diệu Linh (7I3), Đào Quỳnh Mai (7I3), Phạm Phương Linh (7I4), Trần Hoàng Linh (7I4).

Cao Ngọc Phương Linh (6M2), Nguyễn Vương Tú Phương (6M2), Phạm Huyền Trang (6M3), Lê Bùi Đức Lâm (6M4), Văn Hà Linh (6P1), Bùi Đoàn Trung Kiên (6G1), Hoàng Lê Anh (6G1), Đào Phú Cường (6G1), Trịnh Bảo Hà (6G1), Lê Ngọc Linh (6G1), Lưu Nguyễn Vân Nhi (6G1), Mai Tuyết Nhi (6G1), Nguyễn Hiếu Nhiên (6G1), Phạm Thanh Tú (6G1), Đỗ Bảo Linh (6G1), Ngô Việt An (6G2), Nguyễn Vũ Minh Anh (6G2), Đỗ Minh Đăng (6G2), Lê Nguyên Hạ Lam (6G2), Nguyễn Vũ Tuệ Lâm (6G2), Tạ Nguyễn Trúc Anh (6G3), Ngô Đăng Minh (6I1), Trần Vi An (6I1), Quách Tuệ Anh (6I1), Thái Bảo Anh (6I1), Trần Hồng Anh (6I1), Vũ Đức Anh (6I1), Trần Ngọc Phương Chi (6I1), Nguyễn Minh Hà (6I1), Nguyễn Bắc Hải (6I1), Đỗ Nhật Hưng (6I1), Nguyễn Hoàng Khánh Linh (6I1), Nguyễn Ngọc Khánh Chi (6I1), Trần Minh Anh (6I2), Đào Quỳnh Hương (6I2), Trần Anh Khôi (6I2), Đào Huyền Mai (6I2), Đào Linh Nhân (6I2), Nguyễn Khánh Linh Chi (6I3), Nguyễn Hà Nguyên Khánh (6I3), Lê Hoa Diệu Linh (6I3).

3. Thủ khoa trung bình các môn:

Khối 9: - Trịnh Minh Dũng               9P1     9,7

            - Nguyễn Thị Bảo Ngọc      9P2     9,7

Khối 8: - Đào Minh Ngọc                8M1     9,8

            - Âu Thùy Linh Đan            8M2     9,8

            - Nguyễn Vũ Tuệ Giang     8P1      9,8

Khối 7: - Nguyễn Phan Diệp Anh   7I1       9,8

            - Nguyễn Linh Chi              7I1       9,8

            - Nguyễn Minh Khuê          7G1     9,8

Khối 6: - Đào Quỳnh Hương          6I2      9,8

4. Thủ khoa trung bình môn trọng điểm:

Toán 9:  - Lê Quốc Anh                  9M2    9,6

              - Hồ Ngọc Diệp                9M3    9,6

Văn 9:   - Nguyễn Thị Bảo Ngọc    9P2    9,0

Anh 9:   - Trịnh Minh Dũng             9P1    10,0

Toán 8:  - Vũ Quang Minh              8P1    9,9

              - Chu Quốc Bảo               8P3    9,9

Văn 8:   - Âu Thùy Linh Đan          8M2    9,2

             - Nguyễn Vũ Tuệ Giang    8P1    9,2

Anh 8:   - Phạm Minh Anh              8P1    10,0

             - Trần Bách                       8P1    10,0

Toán 7: - Nguyễn Chí Dũng           7G1    10,0

             - Bùi Trung Hiếu                7G1    10,0

             - Phạm Minh Tâm             7G1    10,0

Văn 7:   - Nguyễn Hồng Anh Thư  7M1     9,2

Anh 7:   - Văn Khánh Huyền          7I1       9,9

             - Trần Đan Lê                    7I1       9,9

             - Nguyễn Hoàng Nam       7I2       9,9

Toán 6: - Nguyễn Vũ Minh Anh      6G2     10,0

Văn 6:  - Trần Minh Anh                 6I2       9,3

Anh 6:  - Nghiêm Vy Anh                6I1       9,8

 

III. TẶNG HỌC BỔNG MARIE CURIE HK2, NĂM HỌC 2020 - 2021: (Căn cứ thành tích học tập trong HK1, năm học 2020 - 2021)

2.000.000đ: Trịnh Minh Dũng (9P1), Bùi Minh Trang (9G3), Âu Thùy Linh Đan (8M2), Bùi Đoàn Trung Kiên (6G1).

1.900.000đ: Ngô Đặng Nguyên (9M2), Nguyễn Minh Khôi (9P1), Nguyễn Thị Bảo Ngọc (9P2), Lê Ngọc Uyên Trang (8M2), Nguyễn Vũ Tuệ Giang (8P1), Nguyễn Chí Dũng (7G1), Nguyễn Phan Diệp Anh (7I1), Nguyễn Linh Chi (7I1), Trần Vũ Khánh Ngọc (7I1), Đào Quỳnh Hương (6I2).

1.600.000đ: Tô Vân Giang (9P1), Nguyễn Ngọc Bảo Châu (9P3), Đặng Vũ Diệu Linh (8G2), Nguyễn Thị Ngọc Anh (7G1), Hoàng Nguyễn Bảo Chi (7G1), Đỗ Minh Thư (7G1), Mai Tuyết Nhi (6G1), Nguyễn Vũ Minh Anh (6G2), Trần Vi An (6I1), Nguyễn Minh Hà (6I1), Đỗ Nhật Hưng (6I1).

1.500.000đ: Nguyễn Hoàng Thụ Anh (9M1), Nguyễn Quang Huy (9M1), Nguyễn Minh Nhật (9M1), Nguyễn Thị Phương Anh (9M2), Hồ Ngọc Diệp (9M3), Nguyễn Minh Khuê (9M3), Nguyễn Thanh Phương (9M3), Phan Trần Hà Linh (9P1), Lê Tuệ Minh (9P1), Nguyễn Tuệ Uyển Nhi (9P1), Bùi Hà Anh (9P3), Mạnh Minh Anh (9P3), Đinh Ngọc Minh Khôi (9P3), Hoàng Tuệ Khanh (9G1), Nguyễn Thùy Linh (9G2), Đỗ Hoàng Trang My (9G2), Nguyễn Đình Tú (9G3), Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (9I1), Lê Hoàng Quân (9I1), Nguyễn Ngọc Mai (9I3), Nghiêm Thục Anh (8M1), Ngô Trần Khánh Ngân (8M1), Đào Minh Ngọc (8M1), Lê Thùy Dương (8M2), Lê Nguyễn Thùy Trang (8M2), Nguyễn Hoàng Quân (8M3), Đặng Thu Uyên (8M3), Lê Anh Thư (8M4), Phạm Minh Anh (8P1), Phạm Diệp Chi (8P1), Nguyễn Anh Thư (8P1), Phạm Minh Tâm (8P2), Nguyễn Hữu Hưng (8P4), Lê Trần Khánh Đan (8G2), Trần Minh An (8G3), Vũ Đỗ Bảo Anh (8I1), Nguyễn Tuệ Minh (8I1), Nguyễn Quỳnh Anh (8I3), Đoàn Linh An (7M1), Nguyễn Hồng Anh Thư (7M1), Nguyễn Ngọc Anh (7M2), Ngô Hoàng Phương Linh (7M2), Chung Hoa Phương Anh (7M4), Võ Hồng Phúc (7M4), Bùi Ngọc Huyền (7P1), Nguyễn Minh Ngọc (7P1), Phạm Hoàng Bảo Ngọc (7P1), Lê Mai Nhật Hà (7P2), Vũ Phương Linh (7P3), Nguyễn Phương Nghi (7G1), Nguyễn Vũ Phương Chi (7G2), Đỗ Hoàng Quyên (7G2), Nguyễn Anh Thư (7G2), Chu Khánh Chi (7G3), Nguyễn Hồng Ngọc (7G3), Phạm Ngọc Quỳnh Chi (7I2), Hoàng Thảo Vy (7I2), Nguyễn Hạ Vy (7I2), Trần Nhật Linh (7I3), Cao Ngọc Phương Linh (6M2), Phạm Huyền Trang (6M3), Lê Bùi Đức Lâm (6M4), Văn Hà Linh (6P1), Đào Phú Cường (6G1), Lê Ngọc Linh (6G1), Tạ Nguyễn Trúc Anh (6G3), Vũ Đức Anh (6I1), Nguyễn Bắc Hải (6I1), Lê Gia Khoa (6I1), Nguyễn Ngọc Khánh Chi (6I1), Trần Minh Anh (6I2), Lê Hoa Diệu Linh (6I3).

                                              HIỆU TRƯỞNG

 Nguyễn Xuân Khang

04

Tháng 12/2021

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC HOÃN ĐẾN TRƯỜNG NGÀY 6/12 CỦA HỌC SINH THPT MARIE CURIE

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC HOÃN ĐẾN TRƯỜNG NGÀY 6/12 CỦA HỌC SINH THPT MARIE CURIE

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC HOÃN ĐẾN TRƯỜNG NGÀY 6/12 CỦA HỌC SINH THPT MARIE CURIE

Thứ bảy, 04 Tháng 12 2021 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhiều phụ huynh mong muốn các con sớm được tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19 để yên tâm đến trường học tập. Trước nguyện vọng chính đáng của số đông phụ huynh, lãnh đạo trường Marie Curie quyết định học sinh lớp 10, 11, 12 của cơ sở Mỹ Đình và Văn Phú tiếp tục ở nhà học online cho đến khi có thông báo mới.
Xem thêm

02

Tháng 12/2021

Tất cả học sinh THPT Hà Nội sẽ trở lại trường từ 6/12

Tất cả học sinh THPT Hà Nội sẽ trở lại trường từ 6/12

Tất cả học sinh THPT Hà Nội sẽ trở lại trường từ 6/12

Thứ năm, 02 Tháng 12 2021 03:42 Viết bởi TRUONG MARIE
UBND TP. Hà Nội đã thống nhất với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh khối lớp 10, 11, 12 các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX trở lại trường học từ ngày 6/12.
Xem thêm

29

Tháng 11/2021

Hà Nội xem xét cho học sinh THPT trở lại trường từ 6/12

Hà Nội xem xét cho học sinh THPT trở lại trường từ 6/12

Hà Nội xem xét cho học sinh THPT trở lại trường từ 6/12

Thứ hai, 29 Tháng 11 2021 12:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức đưa học sinh khối 10, 11, 12 và các trung tâm GDNN - GDTX trở lại trường học.
Xem thêm

29

Tháng 11/2021

“Bố mẹ mong con được tiêm vaccine nhanh để còn đi học!”

“Bố mẹ mong con được tiêm vaccine nhanh để còn đi học!”

“Bố mẹ mong con được tiêm vaccine nhanh để còn đi học!”

Thứ hai, 29 Tháng 11 2021 05:21 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau nhiều tháng xa cách, sáng 29/11, MCer khối 9 có dịp trở lại trường để tiêm vaccine Pfizer/BioNTech phòng chống Covid-19.
Xem thêm

27

Tháng 11/2021

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang: Trường tôi không treo khẩu hiệu nào, kể cả “Tiên học lễ, hậu học văn”

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang: Trường tôi không treo khẩu hiệu nào, kể cả “Tiên học lễ, hậu học văn”

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang: Trường tôi không treo khẩu hiệu nào, kể cả “Tiên học lễ, hậu học văn”

Thứ bảy, 27 Tháng 11 2021 12:21 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhiều khẩu hiệu trong các trường học bấy lâu nay chỉ mang tính hình thức, tác dụng tích cực như mong muốn không còn nữa, nên bỏ đi hoặc không làm thêm nữa, theo nhà giáo Nguyễn Xuân Khang.
Xem thêm