DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019 - 2020

 

I. TỔNG QUÁT

Khối THCS: 53 lớp - 1.529 học sinh

Hạnh kiểm: Tốt  - 100%         - Học lực: Giỏi - 68%

                   Khá -  0%                            Khá - 29%

Học sinh giỏi bộ môn cấp thành phố: 07 HS

Học sinh giỏi xuất sắc (G1, T1): 129 HS

Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK1, năm học 2019 - 2020: 74 HS

Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK2, năm học 2019 - 2020: 88 HS 

 

II. KHEN THƯỞNG TẬP THỂ

Đặc biệt: 6G1 (4.000.000đ/lớp x 1 lớp)

Nhất: 6G4, 6I1, 7P2, 8P1, 8P2, 9P1, 9M1 (3.000.000đ/lớp x 7 lớp)

Nhì: 6M1, 6G2, 6I2, 7M1, 7P1, 8M1, 9P2 (2.000.000đ/lớp x 7 lớp)

Ba: 6G3, 7M2, 7I1, 8M2, 8M3, 9M2, 9M3 (1.500.000đ/lớp x 7 lớp)

KK: 6I3, 7P3, 7G1, 7G2, 8G3, 9I1, 9I2 (1.000.000đ/lớp x 7 lớp)

 

III. KHEN THƯỞNG HỌC SINH

1. Học sinh giỏi bộ môn cấp thành phố:

- Phạm Khánh Linh (9M2): giải Nhất Văn 9

- Lê Tiến Vượng (9P1): giải Nhì Anh 9

- Nguyễn Khánh Huyền (9I1): giải Nhì Sinh 9

- Trần Đặng Tú Nhi (9M2): giải Nhì Địa 9

- Phùng Hiếu Minh (9P1): giải Ba Anh 9

- Nguyễn Huy Diễn (9P1): giải Ba Anh 9

- Lê Quế Chi (9P1): giải KK Anh 9

2. Học sinh giỏi xuất sắc (Học lực G1, Hạnh kiểm T1):

MCer 9 đạt danh hiệu G1, T1

Đỗ Minh Diệu (9M1), Vũ Linh Đan (9M1), Đinh Hương Trà Giang (9M1), Bùi Phương Linh (9M1), Cao Ái Nhi (9M2), Trần Đặng Tú Nhi (9M2), Phạm Khánh Linh (9M2), Nguyễn Diệu Linh (9M3), Nguyễn Vũ Nhật Hà (9P1), Mai Hoàng Nam (9P1), Nguyễn Phạm Thanh Ngân (9P1), Nguyễn Huyền Trang (9P1), Vũ Hoàng Bảo Anh (9P2), Bùi Hà Linh (9P2), Vũ Mỹ Linh (9P2), Hoàng Phương Anh (9G1), Hoàng Hồng Long (9G2), Nguyễn Hồng Anh (9I2), Lê Phương Linh (9I2), Lê Nguyễn Mỹ Ngọc (9I2).

MCer 8 đạt danh hiệu G1, T1

Nguyễn Hoàng Thụ Anh (8M1), Nguyễn Quang Huy (8M1), Nguyễn Minh Khôi (8M1), Bùi Lê Minh (8M1), Phan Hoàng Minh (8M1), Nguyễn Minh Nhật (8M1), Đoàn Phương Thảo (8M1), Nguyễn Thị Phương Anh (8M2), Vũ Thu Hương (8M2), Đặng Gia Linh (8M2), Ngô Đặng Nguyên (8M2), Hồ Ngọc Diệp (8M3), Trịnh Minh Dũng (8P1), Tô Vân Giang (8P1), Nguyễn Phan Hoàng (8P1), Nguyễn Bảo Linh (8P1), Phan Trần Hà Linh (8P1), Lê Tuệ Minh (8P1), Nguyễn Tuệ Uyển Nhi (8P1), Nguyễn Thị Bảo Ngọc (8P2), Đinh Ngọc Minh Khôi (8P3), Bùi Hà Anh (8P3), Nguyễn Thảo Linh (8P3), Đỗ Hoàng Trang My (8G2), Bùi Minh Trang (8G3), Nguyễn Phúc An (8I1), Lê Ngọc Quỳnh Hương (8I1), Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (8I1), Lê Hoàng Quân (8I1).

 

MCer 7 đạt danh hiệu G1, T1

Nghiêm Thục Anh (7M1), Lương Hoàng Mỹ Linh (7M1), Ngô Trần Khánh Ngân (7M1), Đào Minh Ngọc (7M1), Nguyễn Thanh Lâm (7M1), Chử Nguyễn Tú Anh (7M2), Lê Thùy Dương (7M2), Âu Thùy Linh Đan (7M2), Đỗ Khánh Linh (7M2), Phạm Tường Minh (7M2), Lê Ngọc Uyên Trang (7M2), Nguyễn Thùy Trang (7M2), Nguyễn Hoàng Quân (7M3), Đặng Thu Uyên (7M3), Lê Anh Thư (7M4), Nguyễn Vũ Tuệ Giang (7P1), Phạm Minh Anh (7P1), Phạm Diệp Chi (7P1), Nguyễn Anh Thư (7P1), Phạm Minh Tâm (7P2), Lê Quý Minh Thắng (7P2), Lê Hà Vy (7P2), Nguyễn Hoàng Nguyên Xuân (7P2), Hoàng Diệu Anh (7P3), Nguyễn Thị Hạnh Ngân (7P3), Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (7P3), Nguyễn Phan Nhật Anh (7P4), Trần Mai Bảo Anh (7P4), Nguyễn Hữu Hưng (7P4), Nguyễn Diệu Thảo Linh (7P4), Lê Trần Khánh Đan (7G2), Nguyễn Minh Thư (7G2), Trịnh Quang Thiên (7G2), Trần Minh An (7G3), Nguyễn Thị An Khanh (7G3), Cao Quang Minh (7G3), Vũ Đỗ Bảo Anh (7I1), Lê Khánh Lâm (7I1), Nguyễn Hồng Hải Lê (7I1), Nguyễn Hà Linh (7I1), Nguyễn Ngọc Linh (7I1).

MCer 6 đạt danh hiệu G1, T1

Đoàn Linh An (6M1), Đinh Lã Thùy Linh (6M1), Nguyễn Hồng Anh Thư (6M1), Nguyễn Ngọc Anh (6M2), Ngô Hoàng Phương Linh (6M2), Thái Bảo Linh (6M3), Võ Hồng Phúc (6M4), Nguyễn Minh Ngọc (6P1), Phạm Hoàng Bảo Ngọc (6P1), Lê Mai Nhật Hà (6P2), Hoàng Nguyễn Bảo Chi (6G1), Đoàn Hiểu Mai (6G1), Nguyễn Phương Nghi (6G1), Phạm Minh Tâm (6G1), Đỗ Minh Thư (6G1), Nguyễn Anh Thư (6G2), Hoàng Ngọc Bảo Trân (6G2), Trần Nguyễn Khánh Vy (6G2), Chu Khánh Chi (6G3), Nguyễn Hồng Ngọc (6G3), Nguyễn Hồng Phương (6G4), Nguyễn Phan Diệp Anh (6I1), Phạm Hà An (6I1), Nguyễn Linh Chi (6I1), Đoàn Nam Cường (6I1), Trần Đan Lê (6I1), Nguyễn Trà My (6I1), Trần Vũ Khánh Ngọc (6I1), Lê Tuệ Tâm (6I1), Hà Thị Lâm Trúc (6I1), Phạm Ngọc Quỳnh Chi (6I2), Phạm Trần Huy (6I2), Nguyễn Vân San (6I2), Hoàng Thảo Vy (6I2), Nguyễn Hạ Vy (6I2), Nguyễn Gia Bảo Anh, Trương Hương Chi, Đào Quỳnh Mai (6I3), Lê Anh Thư (6I3).

3. Thủ khoa trung bình các môn:

Khối 9: - Phạm Khánh Linh          9M2         9,7

            - Mai Hoàng Nam             9P1         9,7

            - Vũ Mỹ Linh                     9P2         9,7    

Khối 8: - Trịnh Minh Dũng            8P1         9,8

Khối 7: - Nguyễn Trung Hòa        7M1         9,7

            - Đào Minh Ngọc              7M1         9,7

            - Ngô Trần Khánh Ngân   7M1         9,7

            - Âu Thùy Linh Đan          7M2         9,7

            - Phạm Minh Anh             7P1          9,7

Khối 6: - Đoàn Linh An                 6M1         9,7

4. Thủ khoa trung bình môn trọng điểm :

Toán 9:  - Mai Hoàng Nam            9P1         9,9

Văn 9:   - Phạm Khánh Linh          9M2        9,0

Anh 9:   - Trần Minh Châu             9P1         9,9

Toán 8: - Trần Tuấn Minh              8M2         9,8

             - Trịnh Minh Dũng            8P1          9,8

             - Nguyễn Phan Hoàng     8P1          9,8

Văn 8:  - Hồ Ngọc Diệp                 8M3         8,9

             - Bùi Minh Trang               8G3         8,9

Anh 8:  - Trịnh Minh Dũng             8P1         10,0

Toán 7: - Nguyễn Trung Hòa         7M1         9,7

             - Lê Tuấn Minh                 7P1          9,7

Văn 7:   - Âu Thùy Linh Đan          7M2         9,0

             - Lê Hà Vy                        7P2          9,0

             - Vũ Đỗ Bảo Anh               7I1          9,0

Anh 7:   - Đào Minh Ngọc               7M1       9,9

             - Phạm Minh Anh               7P1       9,9

             - Trần Ngọc Mỹ Anh          7P1        9,9

             - Trần Hà Linh                   7P1        9,9

Toán 6: - Phạm Minh Tâm              6G1       10,0

Văn 6:  - Hoàng Nguyễn Bảo Chi   6G1       8,9

            - Trần Vũ Khánh Ngọc        6I1         8,9

Anh 6:  - Nguyễn Minh Khuê          6G1       9,9

 

IV. TẶNG HỌC BỔNG MARIE CURIE HK2, NĂM HỌC 2019 - 2020 (Căn cứ thành tích học tập của học sinh HK1, năm học 2019 - 2020)

1.500.000đ: Trịnh Minh Dũng (8P1), Nguyễn Thị Bảo Ngọc (8P2), Đào Minh Ngọc (7M1).

1.400.000đ: Vũ Mỹ Linh (9P2), Đoàn Linh An (6M1).

1.100.000đ: Cao Ái Nhi (9M2), Phạm Khánh Linh (9M2), Mai Hoàng Nam (9P1), Nguyễn Hoàng Thụ Anh (8M1), Phan Hoàng Minh (8M1), Nguyễn Thị Phương Anh (8M2), Đặng Gia Linh (8M2), Ngô Đặng Nguyên (8M2), Tô Vân Giang (8P1), Đỗ Hoàng Trang My (8G2), Lê Hoàng Quân (8I1), Âu Thùy Linh Đan (7M2), Nguyễn Thị Hạnh Ngân (7P3), Nguyễn Hà Vy (6P3).

1.000.000đ: Đỗ Minh Diệu (9M1), Vũ Linh Đan (9M1), Trần Đặng Tú Nhi (9M2), Nguyễn Diệu Linh (9M3), Nguyễn Vũ Nhật Hà (9P1), Lê Quế Chi (9P1), Nguyễn Huyền Trang (9P1), Bùi Hà Linh (9P2), Nguyễn Hồng Anh (9I2), Lê Phương Linh (9I2), Nguyễn Quang Huy (8M1), Nguyễn Minh Khôi (8M1), Nguyễn Minh Nhật (8M1), Đoàn Phương Thảo (8M1), Hồ Ngọc Diệp (8M3), Nguyễn Phan Hoàng (8P1), Nguyễn Ngọc Thủy Linh (8P1), Phan Trần Hà Linh (8P1), Nguyễn Tuệ Uyển Nhi (8P1), Bùi Lê Trà Giang (8P2), Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (8I1), Nghiêm Thục Anh (7M1), Nguyễn Thanh Lâm (7M1), Lương Hoàng Mỹ Linh (7M1), Ngô Trần Khánh Ngân (7M1), Chử Nguyễn Tú Anh (7M2), Đỗ Khánh Linh (7M2), Phạm Tường Minh (7M2), Lê Ngọc Uyên Trang (7M2), Nguyễn Thùy Trang (7M2), Đặng Thu Uyên (7M3), Lê Anh Thư (7M4), Phạm Minh Anh (7P1), Ngô Thị Khánh Linh (7P1), Nguyễn Anh Thư (7P1), Trần Liên Chi (7P2), Nguyễn Bảo Linh (7P2), Phạm Minh Tâm (7P2), Vũ Đức Minh Trí (7P2), Lê Hà Vy (7P2), Hoàng Diệu Anh (7P3), Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (7P3), Trần Mai Bảo Anh (7P4), Nguyễn Hữu Hưng (7P4), Lê Trần Khánh Đan (7G2), Nguyễn Minh Thư (7G2), Trần Minh An (7G3), Vũ Đỗ Bảo Anh (7I1), Nguyễn Ngọc Linh (7I1), Nguyễn Hồng Anh Thư (6M1), Võ Hồng Phúc (6M4), Vũ Thái Hiền Anh (6P1), Nguyễn Minh Ngọc (6P1), Phạm Hoàng Bảo Ngọc (6P1), Nguyễn Phan Diệp Anh (6P2), Hoàng Nguyễn Bảo Chi (6G1), Đỗ Minh Thư (6G1), Hoàng Ngọc Bảo Trân (6G2), Chu Khánh Chi (6G3), Nguyễn Hồng Phương (6G4), Phạm Hà An (6I1), Nguyễn Linh Chi (6I1), Trần Đan Lê (6I1), Nguyễn Trà My (6I1), Trần Vũ Khánh Ngọc (6I1), Lê Tuệ Tâm (6I1), Hà Thị Lâm Trúc (6I1), Nguyễn Phương Vy (6I1), Đoàn Nam Cường (6I1).

     HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Khang

04

Tháng 12/2021

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC HOÃN ĐẾN TRƯỜNG NGÀY 6/12 CỦA HỌC SINH THPT MARIE CURIE

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC HOÃN ĐẾN TRƯỜNG NGÀY 6/12 CỦA HỌC SINH THPT MARIE CURIE

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC HOÃN ĐẾN TRƯỜNG NGÀY 6/12 CỦA HỌC SINH THPT MARIE CURIE

Thứ bảy, 04 Tháng 12 2021 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhiều phụ huynh mong muốn các con sớm được tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19 để yên tâm đến trường học tập. Trước nguyện vọng chính đáng của số đông phụ huynh, lãnh đạo trường Marie Curie quyết định học sinh lớp 10, 11, 12 của cơ sở Mỹ Đình và Văn Phú tiếp tục ở nhà học online cho đến khi có thông báo mới.
Xem thêm

02

Tháng 12/2021

Tất cả học sinh THPT Hà Nội sẽ trở lại trường từ 6/12

Tất cả học sinh THPT Hà Nội sẽ trở lại trường từ 6/12

Tất cả học sinh THPT Hà Nội sẽ trở lại trường từ 6/12

Thứ năm, 02 Tháng 12 2021 03:42 Viết bởi TRUONG MARIE
UBND TP. Hà Nội đã thống nhất với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh khối lớp 10, 11, 12 các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX trở lại trường học từ ngày 6/12.
Xem thêm

29

Tháng 11/2021

Hà Nội xem xét cho học sinh THPT trở lại trường từ 6/12

Hà Nội xem xét cho học sinh THPT trở lại trường từ 6/12

Hà Nội xem xét cho học sinh THPT trở lại trường từ 6/12

Thứ hai, 29 Tháng 11 2021 12:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức đưa học sinh khối 10, 11, 12 và các trung tâm GDNN - GDTX trở lại trường học.
Xem thêm

29

Tháng 11/2021

“Bố mẹ mong con được tiêm vaccine nhanh để còn đi học!”

“Bố mẹ mong con được tiêm vaccine nhanh để còn đi học!”

“Bố mẹ mong con được tiêm vaccine nhanh để còn đi học!”

Thứ hai, 29 Tháng 11 2021 05:21 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau nhiều tháng xa cách, sáng 29/11, MCer khối 9 có dịp trở lại trường để tiêm vaccine Pfizer/BioNTech phòng chống Covid-19.
Xem thêm

27

Tháng 11/2021

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang: Trường tôi không treo khẩu hiệu nào, kể cả “Tiên học lễ, hậu học văn”

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang: Trường tôi không treo khẩu hiệu nào, kể cả “Tiên học lễ, hậu học văn”

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang: Trường tôi không treo khẩu hiệu nào, kể cả “Tiên học lễ, hậu học văn”

Thứ bảy, 27 Tháng 11 2021 12:21 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhiều khẩu hiệu trong các trường học bấy lâu nay chỉ mang tính hình thức, tác dụng tích cực như mong muốn không còn nữa, nên bỏ đi hoặc không làm thêm nữa, theo nhà giáo Nguyễn Xuân Khang.
Xem thêm