TỔNG KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 KHỐI THCS

Tổng kết học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 của khối THCS.

I. TỔNG QUÁT:

 • Khối THCS: 53 lớp - 1.522 học sinh
 • Hạnh kiểm: Tốt  -  99,5%                    Học lực: Giỏi -  60,1%

                            Khá  -  0,5%                                   Khá  - 35,5%

 • Học sinh giỏi xuất sắc (G1, T1):                                                              88 HS
 • Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK1 năm học 2019 - 2020: 74 HS
 • Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK2 năm học 2019 - 2020: 88 HS

ẤN TƯỢNG HỌC KỲ

 • NGUYỆT LINH (6G2) - “Cô bé môi trường”: Người truyền cảm hứng cho hàng triệu người có ý thức bảo vệ môi trường. 

II. KHEN THƯỞNG TẬP THỂ:

 • Đặc biệt: 6G1                                                          4.000.000đ/lớp x 1 lớp.
 • Nhất: 6I1, 7M1, 7P1, 8M1, 8P1, 9­M1                       3.000.000đ/lớp x 6 lớp.
 • Nhì: 6M1, 6G3, 6I2, 7P2, 8M2, 8P2, 9P1                 2.000.000đ/lớp x 7 lớp.
 • Ba: 6G2, 6G4, 7P3, 7G2, 7I1, 8M3, 9M2                 1.500.000đ/lớp x 7 lớp.
 • KK: 6M2, 7M3, 7P4, 7G3, 8P3, 8G3, 9P2, 9I2           1.000.000đ/lớp x 8 lớp.

III. KHEN THƯỞNG HỌC SINH:

1. Học sinh giỏi xuất sắc (Học lực G1, Hạnh kiểm T1):

Đỗ Minh Diệu (9M1), Vũ Linh Đan (9M1), Cao Ái Nhi (9M2), Trần Đặng Tú Nhi (9M2), Phạm Khánh Linh (9M2), Nguyễn Diệu Linh (9M3), Lê Quế Chi (9P1), Nguyễn Vũ Nhật Hà (9P1), Mai Hoàng Nam (9P1), Nguyễn Huyền Trang (9P1), Bùi Hà Linh (9P2), Vũ Mỹ Linh (9P2), Lê Phương Linh (9I2), Nguyễn Hồng Anh (9I2).

Nguyễn Hoàng Thụ Anh (8M1), Nguyễn Quang Huy (8M1), Nguyễn Minh Khôi (8M1), Phan Hoàng Minh (8M1), Nguyễn Minh Nhật (8M1), Đoàn Phương Thảo (8M1), Nguyễn Thị Phương Anh (8M2), Đặng Gia Linh (8M2), Ngô Đặng Nguyên (8M2), Hồ Ngọc Diệp (8M3), Trịnh Minh Dũng (8P1), Tô Vân Giang (8P1), Nguyễn Phan Hoàng (8P1), Nguyễn Ngọc Thủy Linh (8P1), Phan Trần Hà Linh (8P1), Nguyễn Tuệ Uyển Nhi (8P1), Bùi Lê Trà Giang (8P2), Nguyễn Thị Bảo Ngọc (8P2), Đỗ Hoàng Trang My (8G2), Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (8I1), Lê Hoàng Quân (8I1).

Nghiêm Thục Anh (7M1), Nguyễn Thanh Lâm (7M1), Lương Hoàng Mỹ Linh (7M1), Ngô Trần Khánh Ngân (7M1), Đào Minh Ngọc (7M1), Chử Nguyễn Tú Anh (7M2), Âu Thùy Linh Đan (7M2), Đỗ Khánh Linh (7M2), Phạm Tường Minh (7M2), Lê Ngọc Uyên Trang (7M2), Nguyễn Thùy Trang (7M2), Đặng Thu Uyên (7M3), Lê Anh Thư (7M4), Phạm Minh Anh (7P1), Ngô Thị Khánh Linh (7P1), Nguyễn Anh Thư (7P1), Trần Liên Chi (7P2), Nguyễn Bảo Linh (7P2), Phạm Minh Tâm (7P2), Vũ Đức Minh Trí (7P2), Lê Hà Vy (7P2), Hoàng Diệu Anh (7P3), Nguyễn Thị Hạnh Ngân (7P3), Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (7P3), Trần Mai Bảo Anh (7P4), Nguyễn Hữu Hưng (7P4), Lê Trần Khánh Đan (7G2), Nguyễn Minh Thư (7G2), Trần Minh An (7G3), Vũ Đỗ Bảo Anh (7I1), Nguyễn Ngọc Linh (7I1).

Đoàn Linh An (6M1), Nguyễn Hồng Anh Thư (6M1), Võ Hồng Phúc (6M4), Vũ Thái Hiền Anh (6P1), Nguyễn Minh Ngọc (6P1), Phạm Hoàng Bảo Ngọc (6P1), Nguyễn Phan Diệp Anh (6P2), Nguyễn Hà Vy (6P3), Hoàng Nguyễn Bảo Chi (6G1), Đỗ Minh Thư (6G1), Hoàng Ngọc Bảo Trân (6G2), Chu Khánh Chi (6G3), Nguyễn Hồng Phương (6G4), Phạm Hà An (6I1), Nguyễn Linh Chi (6I1), Trần Đan Lê (6I1), Nguyễn Trà My (6I1), Trần Vũ Khánh Ngọc (6I1), Lê Tuệ Tâm (6I1), Hà Thị Lâm Trúc (6I1), Nguyễn Phương Vy (6I1), Đoàn Nam Cường (6I2).

2. Thủ khoa trung bình các môn:

Khối 9:           Vũ Mỹ Linh                               9P2                9,6

Khối 8:           Trịnh Minh Dũng                       8P1               9,7

                       Nguyễn Thị Bảo Ngọc               8P2              9,7

Khối 7:           Đào Minh Ngọc                         7M1               9,7

Khối 6:           Đoàn Linh An                            6M1               9,6    

3. Thủ khoa trung bình môn trọng điểm:

Toán 9:           Đinh Uyên Nhi                          9M1             9,7

                       Mai Hoàng Nam                       9P1              9,7

Văn 9:            Cao Ái Nhi                                9M2              9,0

Anh 9:            Phạm Khánh Linh                     9M2              9,9

                       Trần Minh Châu                       9P1               9,9

Toán 8:           Phan Hoàng Minh                    8M1             9,8

Văn 8:            Nguyễn Hoàng Thụ Anh           8M1             8,8

                       Nguyễn Thị Phương Anh         8M2             8,8

                       Đặng Gia Linh                          8M2             8,8

                       Ngô Đặng Nguyên                   8M2             8,8

                       Nguyễn Bảo Linh                     8P1              8,8

                       Nguyễn Thị Bảo Ngọc             8P2              8,8

                       Phạm Gia Linh                         8G1             8,8

                       Đỗ Hoàng Trang My                8G2             8,8

                       Lê Hoàng Quân                       8I1               8,8

                       Hà Huyền Thương                  8I3               8,8

Anh 8:            Trịnh Minh Dũng                      8P1              10,0

                       Tô Vân Giang                          8P1              10,0

Toán 7:           Nguyễn Trung Hòa                  7M1             9,7

                       Phùng Quang Anh                   7M2             9,7

Văn 7:            Đào Minh Ngọc                        7M1             9,1

                       Âu Thùy Linh Đan                    7M2            9,1

                       Nguyễn Thị Hạnh Ngân           7P3             9,1

Anh 7:            Trần Hà Linh                            7P1             9,9

                       Nguyễn Ngọc Cẩm Tú             7I3              9,9

Toán 6:           Phạm Minh Tâm                      6G1            9,9

Văn 6:            Vũ Phương Linh                       6P3            8,9

                       Nguyễn Hà Vy                          6P3            8,9

                       Nguyễn Khánh Linh                  6I2             8,9

Anh 6:            Nguyễn Việt Khuê                     6G1           9,8

IV. TẶNG HỌC BỔNG MARIE CURIE HK1 NĂM HỌC 2019 - 2020:

(Căn cứ thành tích học tập của học sinh HK2 năm học 2018 - 2019)

3.000.000đ: Phạm Khánh Linh (9M2), Trịnh Minh Dũng (8P1).

2.600.000đ: Mai Hoàng Nam (9P1).

2.200.000đ: Phạm Minh Anh (7P1).

1.700.000đ: Cao Ái Nhi (9M2), Nguyễn Minh Nhật (8M1).

1.600.000đ: Nguyễn Minh Khôi (8M1), Tô Vân Giang (8P1), Phan Trần Hà Linh (8P1), Nguyễn Thị Ngọc Bảo (8P2).

1.500.000đ: Vũ Mỹ Linh (9P2), Bùi Hà Linh (9P2).

1.400.000đ: Nguyễn Hồng Anh (9I2), Nguyễn Hoàng Thụ Anh (8M1).

1.300.000đ: Đỗ Minh Diệu (9M1), Vũ Linh Đan (9M1), Đinh Hương Trà Giang (9M1), Đỗ Thị Diệu Huyền (9M1), Nguyễn Phạm Thanh Ngân (9P1), Nguyễn Tuệ Uyển Nhi (8P1), Âu Thùy Linh Đan (7M2), Nguyễn Anh Thư (7P1), Lê Quý Minh Thắng (7P2).

1.200.000đ: Trần Bảo Long (9P1), Nguyễn Huyền Trang (9P1), Nguyễn Thị Phương Anh (8M2), Vũ Thu Hương (8M2), Nguyễn Thanh Lâm (7M1), Hoàng Diệu Anh (7P3), Nguyễn Thị Hạnh Ngân (7P3).

1.100.000đ: Trương Vũ Thành Long (9P3), Trịnh Vân Anh (9I2), Nguyễn Quang Huy (8M1), Bùi Lê Minh (8M1), Đoàn Phương Thảo (8M1), Ngô Đặng Nguyên (8M2), Nguyễn Phan Hoàng (8P1), Âu An Bích Phương (8P3), Lê Ngọc Quỳnh Hương (8I1), Trần Thanh Thảo (8I2), Nghiêm Thục Anh (7M1), Nguyễn Thùy Trang (7M2), Trần Mai Bảo Anh (7P4), Nguyễn Minh Thư (7G2).

1.000.000đ: Nguyễn Sơn Lâm (9M1), Lưu Thục Quyên (9M1), Xuân Khánh Linh (9M2), Nguyễn Diệu Linh (9M3), Nguyễn Vũ Nhật Hà (9P1), Ngô Minh Hương (9P1), Vũ Hoàng Bảo Anh (9P2), Nguyễn Châu Anh (9P3), Trần Vũ Minh Anh (9G1), Lê Phương Linh (9I2), Phạm Thùy Linh (9I2), Lê Nguyễn Mỹ Ngọc (9I2), Hồ Ngọc Diệp (8M3), Nguyễn Bảo Linh (8P1), Nguyễn Quỳnh Anh (8P2), Nguyễn Ngọc Anh (8G3), Bùi Minh Trang (8G3), Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (8I1), Nguyễn Minh Phương (8I1), Lê Hoàng Quân (8I1), Chử Nguyễn Tú Anh (7M2), Đỗ Khánh Linh (7M2), Phạm Tường Minh (7M2), Phạm Minh Tâm (7P2), Vũ Đức Minh Trí (7P2), Lê Hà Vy (7P2), Nguyễn Yến Nhi (7G1), Vũ Đỗ Bảo Anh (7I1), Nguyễn Ngọc Linh (7I1), Nguyễn Ngọc Lam Giang (7I2).

V. TẶNG HỌC BỔNG MARIE CURIE HK2 NĂM HỌC 2019 - 2020:

(Căn cứ thành tích học tập của học sinh HK1 năm học 2019 - 2020)

1.500.000đ: Trịnh Minh Dũng (8P1), Nguyễn Thị Bảo Ngọc (8P2), Đào Minh Ngọc (7M1).

1.400.000đ: Vũ Mỹ Linh (9P2), Đoàn Linh An (6M1).

1.100.000đ: Cao Ái Nhi (9M2), Phạm Khánh Linh (9M2), Mai Hoàng Nam (9P1), Nguyễn Hoàng Thụ Anh (8M1), Phan Hoàng Minh (8M1), Nguyễn Thị Phương Anh (8M2), Đặng Gia Linh (8M2), Ngô Đặng Nguyên (8M2), Tô Vân Giang (8P1), Đỗ Hoàng Trang My (8G2), Lê Hoàng Quân (8I1), Âu Thùy Linh Đan (7M2), Nguyễn Thị Hạnh Ngân (7P3), Nguyễn Hà Vy (6P3).

1.000.000đ: Đỗ Minh Diệu (9M1), Vũ Linh Đan (9M1), Trần Đặng Tú Nhi (9M2), Nguyễn Diệu Linh (9M3), Nguyễn Vũ Nhật Hà (9P1), Lê Quế Chi (9P1), Nguyễn Huyền Trang (9P1), Bùi Hà Linh (9P2), Nguyễn Hồng Anh (9I2), Lê Phương Linh (9I2), Nguyễn Quang Huy (8M1), Nguyễn Minh Khôi (8M1), Nguyễn Minh Nhật (8M1), Đoàn Phương Thảo (8M1), Hồ Ngọc Diệp (8M3), Nguyễn Phan Hoàng (8P1), Nguyễn Ngọc Thủy Linh (8P1), Phan Trần Hà Linh (8P1), Nguyễn Tuệ Uyển Nhi (8P1), Bùi Lê Trà Giang (8P2), Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (8I1), Nghiêm Thục Anh (7M1), Nguyễn Thanh Lâm (7M1), Lương Hoàng Mỹ Linh (7M1), Ngô Trần Khánh Ngân (7M1), Chử Nguyễn Tú Anh (7M2), Đỗ Khánh Linh (7M2), Phạm Tường Minh (7M2), Lê Ngọc Uyên Trang (7M2), Nguyễn Thùy Trang (7M2), Đặng Thu Uyên (7M3), Lê Anh Thư (7M4), Phạm Minh Anh (7P1), Ngô Thị Khánh Linh (7P1), Nguyễn Anh Thư (7P1), Trần Liên Chi (7P2), Nguyễn Bảo Linh (7P2), Phạm Minh Tâm (7P2), Vũ Đức Minh Trí (7P2), Lê Hà Vy (7P2), Hoàng Diệu Anh (7P3), Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (7P3), Trần Mai Bảo Anh (7P4), Nguyễn Hữu Hưng (7P4), Lê Trần Khánh Đan (7G2), Nguyễn Minh Thư (7G2), Trần Minh An (7G3), Vũ Đỗ Bảo Anh (7I1), Nguyễn Ngọc Linh (7I1), Nguyễn Hồng Anh Thư (6M1), Võ Hồng Phúc (6M4), Vũ Thái Hiền Anh (6P1), Nguyễn Minh Ngọc (6P1), Phạm Hoàng Bảo Ngọc (6P1), Nguyễn Phan Diệp Anh (6P2), Hoàng Nguyễn Bảo Chi (6G1), Đỗ Minh Thư (6G1), Hoàng Ngọc Bảo Trân (6G2), Chu Khánh Chi (6G3), Nguyễn Hồng Phương (6G4), Phạm Hà An (6I1), Nguyễn Linh Chi (6I1), Trần Đan Lê (6I1), Nguyễn Trà My (6I1), Trần Vũ Khánh Ngọc (6I1), Lê Tuệ Tâm (6I1), Hà Thị Lâm Trúc (6I1), Nguyễn Phương Vy (6I1), Đoàn Nam Cường (6I2).

    HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Khang

04

Tháng 12/2021

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC HOÃN ĐẾN TRƯỜNG NGÀY 6/12 CỦA HỌC SINH THPT MARIE CURIE

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC HOÃN ĐẾN TRƯỜNG NGÀY 6/12 CỦA HỌC SINH THPT MARIE CURIE

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC HOÃN ĐẾN TRƯỜNG NGÀY 6/12 CỦA HỌC SINH THPT MARIE CURIE

Thứ bảy, 04 Tháng 12 2021 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhiều phụ huynh mong muốn các con sớm được tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19 để yên tâm đến trường học tập. Trước nguyện vọng chính đáng của số đông phụ huynh, lãnh đạo trường Marie Curie quyết định học sinh lớp 10, 11, 12 của cơ sở Mỹ Đình và Văn Phú tiếp tục ở nhà học online cho đến khi có thông báo mới.
Xem thêm

02

Tháng 12/2021

Tất cả học sinh THPT Hà Nội sẽ trở lại trường từ 6/12

Tất cả học sinh THPT Hà Nội sẽ trở lại trường từ 6/12

Tất cả học sinh THPT Hà Nội sẽ trở lại trường từ 6/12

Thứ năm, 02 Tháng 12 2021 03:42 Viết bởi TRUONG MARIE
UBND TP. Hà Nội đã thống nhất với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh khối lớp 10, 11, 12 các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX trở lại trường học từ ngày 6/12.
Xem thêm

29

Tháng 11/2021

Hà Nội xem xét cho học sinh THPT trở lại trường từ 6/12

Hà Nội xem xét cho học sinh THPT trở lại trường từ 6/12

Hà Nội xem xét cho học sinh THPT trở lại trường từ 6/12

Thứ hai, 29 Tháng 11 2021 12:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức đưa học sinh khối 10, 11, 12 và các trung tâm GDNN - GDTX trở lại trường học.
Xem thêm

29

Tháng 11/2021

“Bố mẹ mong con được tiêm vaccine nhanh để còn đi học!”

“Bố mẹ mong con được tiêm vaccine nhanh để còn đi học!”

“Bố mẹ mong con được tiêm vaccine nhanh để còn đi học!”

Thứ hai, 29 Tháng 11 2021 05:21 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau nhiều tháng xa cách, sáng 29/11, MCer khối 9 có dịp trở lại trường để tiêm vaccine Pfizer/BioNTech phòng chống Covid-19.
Xem thêm

27

Tháng 11/2021

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang: Trường tôi không treo khẩu hiệu nào, kể cả “Tiên học lễ, hậu học văn”

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang: Trường tôi không treo khẩu hiệu nào, kể cả “Tiên học lễ, hậu học văn”

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang: Trường tôi không treo khẩu hiệu nào, kể cả “Tiên học lễ, hậu học văn”

Thứ bảy, 27 Tháng 11 2021 12:21 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhiều khẩu hiệu trong các trường học bấy lâu nay chỉ mang tính hình thức, tác dụng tích cực như mong muốn không còn nữa, nên bỏ đi hoặc không làm thêm nữa, theo nhà giáo Nguyễn Xuân Khang.
Xem thêm