DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Khối THCS thông báo danh sách khen thưởng năm học 2018 - 2019.

I. TỔNG QUÁT:

  • Khối THCS: 48 lớp - 1.420 học sinh
  • Hạnh kiểm: Tốt  - 99,5%                             ·   Học lực: Giỏi - 66,9%

                             Khá -   0,5%                                               Khá - 29,5%

  • Học sinh giỏi xuất sắc (G1, T1):                                                              99 HS
  • Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK1 năm học 2018 - 2019: 77 HS
  • Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK2 năm học 2018 - 2019: 74 HS

II. KHEN THƯỞNG TẬP THỂ:

  • Đặc biệt: 9P1                                                     2.000.000đ/lớp x 1 lớp.
  • Nhất:      6P1, 6P2, 7M1, 7P2, 8M1, 9M1            1.500.000đ/lớp x 6 lớp.
  • Nhì:        6M1, 6I1, 7P1, 7M2, 8P1, 9M2              1.000.000đ/lớp x 6 lớp.
  • Ba:         6M2, 6P3, 7M3, 8P2, 8I2, 9I1                   700.000đ/lớp x 6 lớp.
  • KK:         6P4, 6G2, 7I1, 7P3, 8M3, 9M3, 9P2         500.000đ/lớp x 7 lớp.

III. KHEN THƯỞNG HỌC SINH:

1. Học sinh giỏi bộ môn cấp Thành phố:

- Nguyễn Trọng Hiếu                        9P1                      Nhất Olympic Anh 9

- Bùi Cẩm Hà                                    9M2                     Nhất Sinh 9

- Đoàn Minh Khuê                            9M1                     Nhì Olympic Anh 9

- Phan Ánh Minh                              9P1                      Nhì Olympic Anh 9

- Phan Đỗ Quang Minh                    9P1                      Nhì Olympic Anh 9

- Kasem Hutanpornprasert              9P1                      Nhì Anh 9

- Nguyễn Minh Đức                         9M1                      Nhì Lý 9

- Nguyễn Vũ Thái                            9M1                      Ba Toán 9

- Nguyễn Thành Duy                       9M1                      Ba Lý 9

- Hoàng Minh Trí                             9M1                      Ba Lý 9

- Trần Hoàng Lâm                           9M1                      Ba Lý 9

- Phạm Đức Hùng                           9P1                       Ba Hóa 9

- Trần Khánh Linh                           9I1                         Ba Văn 9

- Hoàng Quốc Đạt                           9P1                       Ba Olympic Anh 9

- Lê Minh Hà                                   9G3                       Ba Olympic Anh 9

- Chu An Hà                                    9P1                       Ba Olympic Anh 9

- Nguyễn Gia Khánh                       9P1                       Ba Olympic Anh 9

- Nguyễn Cao Minh                         9M1                      KK Toán 9

- Trần Anh Minh                              9G1                      KK Hóa 9

- Lê Đức Anh                                   9I2                       KK Hóa 9

- Đặng Lâm Yến Nhi                        9I2                       KK Sinh 9

- Nguyễn Châu Anh                        9P2                      KK Địa 9

- Trịnh Ngọc Minh Châu                  9P1                     KK Olympic Anh 9

- Nguyễn Thùy Linh                        9M1                     KK Olympic Anh 9

2. Học sinh giỏi xuất sắc (Học lực G1, Hạnh kiểm T1):

Đoàn Minh Khuê (9M1), Nguyễn Thùy Linh (9M1), Võ Thị Minh Nguyệt (9M1), Hoàng Minh Trí (9M1), Trần Hà Linh (9P1), Đào Minh Anh (9P1), Nguyễn Phương Anh (9P1), Trịnh Ngọc Minh Châu (9P1), Kasem Hutanpornprasert (9P1), Nguyễn Gia Khánh (9P1), Nguyễn Thị Hà Phương (9P1), Phan Ánh Minh (9P1), Phan Trần Nguyên Phương (9P1), Nguyễn Khánh Linh (9P3), Lê Khánh Linh (9G3), Lê Mỹ Linh (9G3), Nguyễn Ngân Giang (9I1), Phạm Thùy Linh (9I1), Trần Khánh Linh (9I1), Nguyễn Tuệ Minh (9I1), Phan Diệp Anh (9I2), Nguyễn Diệu Vy (9I2).

Đỗ Minh Diệu (8M1), Vũ Linh Đan (8M1), Đinh Hương Trà Giang (8M1), Đỗ Thị Diệu Huyền (8M1), Lưu Thục Quyên (8M1), Xuân Khánh Linh (8M2), Cao Ái Nhi (8M2), Phạm Khánh Linh (8M2), Nguyễn Diệu Linh (8M3), Vũ Phương Trang (8M3), Nguyễn Vũ Nhật Hà (8P1), Ngô Minh Hương (8P1), Trần Bảo Long (8P1), Mai Hoàng Nam (8P1), Nguyễn Phạm Thanh Ngân (8P1), Nguyễn Huyền Trang (8P1), Vũ Hoàng Bảo Anh (8P2), Hutapornprasert Kasamon (8P2), Bùi Hà Linh (8P2), Vũ Mỹ Linh (8P2), Nguyễn Châu Anh (8P3), Trương Vũ Thành Long (8P3), Trần Vũ Minh Anh (8G1), Nguyễn Sơn Lâm (8G2), Lê Phương Linh (8I2), Trịnh Vân Anh (8I2), Phạm Thùy Linh (8I2), Lê Nguyễn Mỹ Ngọc (8I2), Nguyễn Hồng Anh (8I2).

Nguyễn Hoàng Thụ Anh (7M1), Nguyễn Quang Huy (7M1), Nguyễn Minh Khôi (7M1), Bùi Lê Minh (7M1), Nguyễn Minh Nhật (7M1), Đoàn Phương Thảo (7M1), Nguyễn Thị Phương Anh (7M2), Vũ Thu Hương (7M2), Ngô Đặng Nguyên (7M2), Hồ Ngọc Diệp (7M3), Trịnh Minh Dũng (7P1), Tô Vân Giang (7P1), Nguyễn Phan Hoàng (7P1), Nguyễn Bảo Linh (7P1), Phan Trần Hà Linh (7P1), Nguyễn Tuệ Uyển Nhi (7P1), Nguyễn Quỳnh Anh (7P2), Nguyễn Thị Bảo Ngọc (7P2), Âu An Bích Phương (7P3), Nguyễn Ngọc Anh (7G3), Bùi Minh Trang (7G3), Lê Ngọc Quỳnh Hương (7I1), Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (7I1), Nguyễn Minh Phương (7I1), Lê Hoàng Quân (7I1), Trần Thanh Thảo (7I2).

Nghiêm Thục Anh (6M1), Nguyễn Thanh Lâm (6M1), Chử Nguyễn Tú Anh (6M2), Âu Thùy Linh Đan (6M2), Đỗ Khánh Linh (6M2), Phạm Tường Minh (6M2), Nguyễn Thùy Trang (6M2), Phạm Minh Anh (6P1), Nguyễn Anh Thư (6P1), Phạm Minh Tâm (6P2), Lê Quý Minh Thắng (6P2), Vũ Đức Minh Trí (6P2), Lê Hà Vy (6P2), Hoàng Diệu Anh (6P3), Nguyễn Thị Hạnh Ngân (6P3), Trần Mai Bảo Anh (6P4), Chu Minh Nam (6G1), Nguyễn Yến Nhi (6G1), Nguyễn Minh Thư (6G2), Vũ Đỗ Bảo Anh (6I1), Nguyễn Ngọc Linh (6I1), Nguyễn Ngọc Lam Giang (6I2).

3. Thủ khoa trung bình các môn:

Khối 9:           - Nguyễn Gia Khánh                  9P1                 9,6

                       - Lê Minh Hà                             9G3                 9,6

                       - Phạm Thùy Linh                      9I1                  9,6    

Khối 8:           - Phạm Khánh Linh                   8M2                     9,6

                      - Cao Ái Nhi                               8M2                 9,6

                      - Mai Hoàng Nam                      8P1                 9,6

                      - Vũ Mỹ Linh                              8P2                 9,6

                      - Bùi Hà Linh                             8P2                 9,6              

                     - Nguyễn Hồng Anh                   8I2                  9,6

Khối 7:           - Trịnh Minh Dũng                    7P1                 9,7

                     - Nguyễn Thị Bảo Ngọc             7P2                 9,7

Khối 6:          - Phạm Minh Anh                      6P1                 9,7

4.Thủ khoa trung bình môn trọng điểm:

Toán 9:           - Võ Thị Minh Nguyệt               9M1               9,9

                       - Nguyễn Vũ Thái                    9M1                9,9    

Văn 9:            - Nguyễn Diệu Vy                     9I2                 9,0

Anh 9:            - Kasem Hutanpornprasert      9P1                9,8

                       - Nguyễn Tuệ Minh                 9I1                  9,8

Toán 8:           - Nguyễn Huy Diễn                 8P1                 9,8    

Văn 8:            - Vũ Mỹ Linh                           8P2                 9,0    

                       - Bùi Minh Thư                        8I1                 9,0

Anh 8:            - Phạm Khánh Linh                 8M2               9,7

                       - Bùi Hà Linh                           8P2               9,7

Toán 7:           - Trần Tuấn Minh                    7M2               9,8

                       - Nguyễn Phan Hoàng            7P1               9,8

Văn 7:            - Nguyễn Hoàng Thụ Anh       7M1               8,8

                       - Trịnh Minh Dũng                   7P1                8,8

                       - Dương Nhật Lammy             7P3               8,8

                       - Âu An Bích Phương             7P3                8,8

Anh 7:            - Trịnh Minh Dũng                    7P1               9,9

Toán 6:           - Lê Quý Minh Thắng              6P2                9,8

Văn 6:            - Nguyễn Thị Hạnh Ngân        6P3                8,9

Anh 6:            - Phạm Minh Anh                    6P1                 9,7

                       - Trần Ngọc Mỹ Anh               6P1                 9,7

IV. TẶNG HỌC BỔNG MARIE CURIE HK2 NĂM HỌC 2018 - 2019:

(Căn cứ thành tích học tập của học sinh Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019)

1.600.000đ: Phạm Minh Anh (6P1).

1.500.000đ: Trịnh Minh Dũng (7P1).

1.400.000đ: Âu Thùy Linh Đan (6M2), Phạm Diệp Chi (6P1), Nguyễn Anh Thư (6P1), Nguyễn Thị Phương Anh (7M2), Nguyễn Thị Bảo Ngọc (7P2), Nguyễn Hồng Anh (8I2), Phạm Thùy Linh (9I1).

1.100.000đ: Âu An Bích Phương (7P3), Cao Ái Nhi (8M2), Mai Hoàng Nam (8P1), Vũ Mỹ Linh (8P2), Phạm Khánh Linh (8M2), Trần Khánh Linh (9I1).

1.000.000đ: Đoàn Minh Khuê (9M1), Võ Thị Minh Nguyệt (9M1), Đào Minh Anh (9P1), Nguyễn Phương Anh (9P1), Nguyễn Gia Khánh (9P1), Nguyễn Thị Hà Phương (9P1), Phan Phương Thanh (9P1), Nguyễn Khánh Linh (9P3), Nguyễn Trần Tùng Minh (9G1), Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên (9G1), Lê Khánh Linh (9G3), Lê Ái Linh (9G3), Lê Nguyễn Phương Anh (9I1), Nguyễn Ngân Giang (9I1), Nguyễn Tuệ Minh (9I1), Phan Diệp Anh (9I2), Nguyễn Diệu Vy (9I2).

Vũ Linh Đan (8M1), Đinh Hương Trà Giang (8M1), Lưu Thục Quyên (8M1), Nguyễn Ngọc Anh (8M3), Nguyễn Minh Châu (8M3), Nguyễn Diệu Linh (8M3), Lê Ngọc Minh Thư (8M3), Vũ Phương Trang (8M3), Nguyễn Vũ Nhật Hà (8P1), Nguyễn Huyền Trang (8P1), Vũ Hoàng Bảo Anh (8P2), Hutapornprasert Kasamon (8P2), Bùi Hà Linh (8P2), Nguyễn Châu Anh (8P3), Lê Phương Linh (8G2), Nguyễn Sơn Lâm (8G2), Trịnh Vân Anh (8I2), Vũ Đức Huy (8I2), Lê Nguyễn Mỹ Ngọc (8I2).

Nguyễn Minh Khôi (7M1), Nguyễn Minh Nhật (7M1), Nguyễn Hoàng Thụ Anh (7M1), Vũ Thu Hương (7M2), Ngô Đặng Nguyên (7M2), Hồ Ngọc Diệp (7M3), Nguyễn Thanh Phương (7M3), Tô Vân Giang (7P1), Phan Trần Hà Linh (7P1), Nguyễn Tuệ Uyển Nhi (7P1), Nguyễn Quỳnh Anh (7P2), Nguyễn Thảo Linh (7P3), Lê Ngọc Quỳnh Hương (7I1), Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (7I1), Lê Hoàng Quân (7I1).

Nghiêm Thục Anh (6M1), Chử Nguyễn Tú Anh (6M2), Đỗ Khánh Linh (6M2), Phạm Tường Minh (6M2), Nguyễn Thị Hạnh Ngân (6P3), Chu Minh Nam (6G1), Vũ Đỗ Bảo Anh (6I1), Lê Khánh Lâm (6I1).

 

     HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Khang

18

Tháng 9/2019

VTV1: Vì một tương lai xanh

VTV1: Vì một tương lai xanh

VTV1: Vì một tương lai xanh

Thứ tư, 18 Tháng 9 2019 07:35 Viết bởi TRUONG MARIE
Hiện tại, phong trào nói không với đồ nhựa dùng một lần đã lan rộng tại nhiều nơi và thầy trò trường Marie Curie cũng đang cố gắng hết sức để giảm thiểu đồ nhựa dùng một lần trong các hoạt động hàng ngày. Hôm nay, xin mời các quý vị khán giả cùng MC Thảo Linh tham quan trường để cùng tìm hiểu xem thầy trò MC đã giảm thiểu đồ nhựa dùng một lần như thế nào nhé!
Xem thêm

17

Tháng 9/2019

Chúng tôi “sống xanh” như thế đó!

Chúng tôi “sống xanh” như thế đó!

Chúng tôi “sống xanh” như thế đó!

Thứ ba, 17 Tháng 9 2019 03:09 Viết bởi TRUONG MARIE
“Sống xanh”, sống thân thiện với môi trường là những thói quen mà cộng đồng MCer đã và đang thực hiện. Mỗi người một cách nhưng tất cả đều hướng tới lối sống lành mạnh cho bản thân, cho cộng đồng và cho Trái đất.
Xem thêm

15

Tháng 9/2019

MCer tham gia chương trình “Thiếu niên nói”

MCer tham gia chương trình “Thiếu niên nói”

MCer tham gia chương trình “Thiếu niên nói”

Chủ nhật, 15 Tháng 9 2019 01:25 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày 14/9, sau vòng sơ tuyển gắt gao, 21 câu chuyện hấp dẫn của MCer đã được ghi hình trong chương trình “Thiếu niên nói 2019” do kênh VTV3 - Đài THVN thực hiện.
Xem thêm

13

Tháng 9/2019

Rộn ràng hội Trung thu

Rộn ràng hội Trung thu

Rộn ràng hội Trung thu

Thứ sáu, 13 Tháng 9 2019 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Tết Trung thu ở MC mang nhiều màu sắc độc đáo, ấn tượng khi các lớp tổ chức hoạt động thú vị như: làm tò he, bánh dẻo, bày mâm ngũ quả, vẽ mặt nạ hay hóa thân thành các “cô, chú” Cuội thể hiện tài năng nghệ thuật.
Xem thêm

13

Tháng 9/2019

Tết Trung thu: Chung kết kéo co đầy kịch tính của MCer nhí

Tết Trung thu: Chung kết kéo co đầy kịch tính của MCer nhí

Tết Trung thu: Chung kết kéo co đầy kịch tính của MCer nhí

Thứ sáu, 13 Tháng 9 2019 10:22 Viết bởi TRUONG MARIE
Không khí cuộc thi kéo co của MCer Tiểu học trở nên sôi động hơn khi có những cổ động viên hùng hậu là các thầy cô, bố mẹ bên ngoài sân. Không chỉ chuẩn bị găng tay, khăn thấm mồ hôi, nước uống mà các bố mẹ còn hướng dẫn các con kỹ thuật kéo, vị trí đứng, tư thế đổ người để giành lợi thế và dành những lời động viên cố gắng hết mình, nhiệt tình hô vang “2, 3 kéo”, “cố lên” để tạo tinh thần cho các bạn nhỏ.
Xem thêm