DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Khối THCS thông báo danh sách khen thưởng năm học 2018 - 2019.

I. TỔNG QUÁT:

  • Khối THCS: 48 lớp - 1.420 học sinh
  • Hạnh kiểm: Tốt  - 99,5%                             ·   Học lực: Giỏi - 66,9%

                             Khá -   0,5%                                               Khá - 29,5%

  • Học sinh giỏi xuất sắc (G1, T1):                                                              99 HS
  • Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK1 năm học 2018 - 2019: 77 HS
  • Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK2 năm học 2018 - 2019: 74 HS

II. KHEN THƯỞNG TẬP THỂ:

  • Đặc biệt: 9P1                                                     2.000.000đ/lớp x 1 lớp.
  • Nhất:      6P1, 6P2, 7M1, 7P2, 8M1, 9M1            1.500.000đ/lớp x 6 lớp.
  • Nhì:        6M1, 6I1, 7P1, 7M2, 8P1, 9M2              1.000.000đ/lớp x 6 lớp.
  • Ba:         6M2, 6P3, 7M3, 8P2, 8I2, 9I1                   700.000đ/lớp x 6 lớp.
  • KK:         6P4, 6G2, 7I1, 7P3, 8M3, 9M3, 9P2         500.000đ/lớp x 7 lớp.

III. KHEN THƯỞNG HỌC SINH:

1. Học sinh giỏi bộ môn cấp Thành phố:

- Nguyễn Trọng Hiếu                        9P1                      Nhất Olympic Anh 9

- Bùi Cẩm Hà                                    9M2                     Nhất Sinh 9

- Đoàn Minh Khuê                            9M1                     Nhì Olympic Anh 9

- Phan Ánh Minh                              9P1                      Nhì Olympic Anh 9

- Phan Đỗ Quang Minh                    9P1                      Nhì Olympic Anh 9

- Kasem Hutanpornprasert              9P1                      Nhì Anh 9

- Nguyễn Minh Đức                         9M1                      Nhì Lý 9

- Nguyễn Vũ Thái                            9M1                      Ba Toán 9

- Nguyễn Thành Duy                       9M1                      Ba Lý 9

- Hoàng Minh Trí                             9M1                      Ba Lý 9

- Trần Hoàng Lâm                           9M1                      Ba Lý 9

- Phạm Đức Hùng                           9P1                       Ba Hóa 9

- Trần Khánh Linh                           9I1                         Ba Văn 9

- Hoàng Quốc Đạt                           9P1                       Ba Olympic Anh 9

- Lê Minh Hà                                   9G3                       Ba Olympic Anh 9

- Chu An Hà                                    9P1                       Ba Olympic Anh 9

- Nguyễn Gia Khánh                       9P1                       Ba Olympic Anh 9

- Nguyễn Cao Minh                         9M1                      KK Toán 9

- Trần Anh Minh                              9G1                      KK Hóa 9

- Lê Đức Anh                                   9I2                       KK Hóa 9

- Đặng Lâm Yến Nhi                        9I2                       KK Sinh 9

- Nguyễn Châu Anh                        9P2                      KK Địa 9

- Trịnh Ngọc Minh Châu                  9P1                     KK Olympic Anh 9

- Nguyễn Thùy Linh                        9M1                     KK Olympic Anh 9

2. Học sinh giỏi xuất sắc (Học lực G1, Hạnh kiểm T1):

Đoàn Minh Khuê (9M1), Nguyễn Thùy Linh (9M1), Võ Thị Minh Nguyệt (9M1), Hoàng Minh Trí (9M1), Trần Hà Linh (9P1), Đào Minh Anh (9P1), Nguyễn Phương Anh (9P1), Trịnh Ngọc Minh Châu (9P1), Kasem Hutanpornprasert (9P1), Nguyễn Gia Khánh (9P1), Nguyễn Thị Hà Phương (9P1), Phan Ánh Minh (9P1), Phan Trần Nguyên Phương (9P1), Nguyễn Khánh Linh (9P3), Lê Khánh Linh (9G3), Lê Mỹ Linh (9G3), Nguyễn Ngân Giang (9I1), Phạm Thùy Linh (9I1), Trần Khánh Linh (9I1), Nguyễn Tuệ Minh (9I1), Phan Diệp Anh (9I2), Nguyễn Diệu Vy (9I2).

Đỗ Minh Diệu (8M1), Vũ Linh Đan (8M1), Đinh Hương Trà Giang (8M1), Đỗ Thị Diệu Huyền (8M1), Lưu Thục Quyên (8M1), Xuân Khánh Linh (8M2), Cao Ái Nhi (8M2), Phạm Khánh Linh (8M2), Nguyễn Diệu Linh (8M3), Vũ Phương Trang (8M3), Nguyễn Vũ Nhật Hà (8P1), Ngô Minh Hương (8P1), Trần Bảo Long (8P1), Mai Hoàng Nam (8P1), Nguyễn Phạm Thanh Ngân (8P1), Nguyễn Huyền Trang (8P1), Vũ Hoàng Bảo Anh (8P2), Hutapornprasert Kasamon (8P2), Bùi Hà Linh (8P2), Vũ Mỹ Linh (8P2), Nguyễn Châu Anh (8P3), Trương Vũ Thành Long (8P3), Trần Vũ Minh Anh (8G1), Nguyễn Sơn Lâm (8G2), Lê Phương Linh (8I2), Trịnh Vân Anh (8I2), Phạm Thùy Linh (8I2), Lê Nguyễn Mỹ Ngọc (8I2), Nguyễn Hồng Anh (8I2).

Nguyễn Hoàng Thụ Anh (7M1), Nguyễn Quang Huy (7M1), Nguyễn Minh Khôi (7M1), Bùi Lê Minh (7M1), Nguyễn Minh Nhật (7M1), Đoàn Phương Thảo (7M1), Nguyễn Thị Phương Anh (7M2), Vũ Thu Hương (7M2), Ngô Đặng Nguyên (7M2), Hồ Ngọc Diệp (7M3), Trịnh Minh Dũng (7P1), Tô Vân Giang (7P1), Nguyễn Phan Hoàng (7P1), Nguyễn Bảo Linh (7P1), Phan Trần Hà Linh (7P1), Nguyễn Tuệ Uyển Nhi (7P1), Nguyễn Quỳnh Anh (7P2), Nguyễn Thị Bảo Ngọc (7P2), Âu An Bích Phương (7P3), Nguyễn Ngọc Anh (7G3), Bùi Minh Trang (7G3), Lê Ngọc Quỳnh Hương (7I1), Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (7I1), Nguyễn Minh Phương (7I1), Lê Hoàng Quân (7I1), Trần Thanh Thảo (7I2).

Nghiêm Thục Anh (6M1), Nguyễn Thanh Lâm (6M1), Chử Nguyễn Tú Anh (6M2), Âu Thùy Linh Đan (6M2), Đỗ Khánh Linh (6M2), Phạm Tường Minh (6M2), Nguyễn Thùy Trang (6M2), Phạm Minh Anh (6P1), Nguyễn Anh Thư (6P1), Phạm Minh Tâm (6P2), Lê Quý Minh Thắng (6P2), Vũ Đức Minh Trí (6P2), Lê Hà Vy (6P2), Hoàng Diệu Anh (6P3), Nguyễn Thị Hạnh Ngân (6P3), Trần Mai Bảo Anh (6P4), Chu Minh Nam (6G1), Nguyễn Yến Nhi (6G1), Nguyễn Minh Thư (6G2), Vũ Đỗ Bảo Anh (6I1), Nguyễn Ngọc Linh (6I1), Nguyễn Ngọc Lam Giang (6I2).

3. Thủ khoa trung bình các môn:

Khối 9:           - Nguyễn Gia Khánh                  9P1                 9,6

                       - Lê Minh Hà                             9G3                 9,6

                       - Phạm Thùy Linh                      9I1                  9,6    

Khối 8:           - Phạm Khánh Linh                   8M2                     9,6

                      - Cao Ái Nhi                               8M2                 9,6

                      - Mai Hoàng Nam                      8P1                 9,6

                      - Vũ Mỹ Linh                              8P2                 9,6

                      - Bùi Hà Linh                             8P2                 9,6              

                     - Nguyễn Hồng Anh                   8I2                  9,6

Khối 7:           - Trịnh Minh Dũng                    7P1                 9,7

                     - Nguyễn Thị Bảo Ngọc             7P2                 9,7

Khối 6:          - Phạm Minh Anh                      6P1                 9,7

4.Thủ khoa trung bình môn trọng điểm:

Toán 9:           - Võ Thị Minh Nguyệt               9M1               9,9

                       - Nguyễn Vũ Thái                    9M1                9,9    

Văn 9:            - Nguyễn Diệu Vy                     9I2                 9,0

Anh 9:            - Kasem Hutanpornprasert      9P1                9,8

                       - Nguyễn Tuệ Minh                 9I1                  9,8

Toán 8:           - Nguyễn Huy Diễn                 8P1                 9,8    

Văn 8:            - Vũ Mỹ Linh                           8P2                 9,0    

                       - Bùi Minh Thư                        8I1                 9,0

Anh 8:            - Phạm Khánh Linh                 8M2               9,7

                       - Bùi Hà Linh                           8P2               9,7

Toán 7:           - Trần Tuấn Minh                    7M2               9,8

                       - Nguyễn Phan Hoàng            7P1               9,8

Văn 7:            - Nguyễn Hoàng Thụ Anh       7M1               8,8

                       - Trịnh Minh Dũng                   7P1                8,8

                       - Dương Nhật Lammy             7P3               8,8

                       - Âu An Bích Phương             7P3                8,8

Anh 7:            - Trịnh Minh Dũng                    7P1               9,9

Toán 6:           - Lê Quý Minh Thắng              6P2                9,8

Văn 6:            - Nguyễn Thị Hạnh Ngân        6P3                8,9

Anh 6:            - Phạm Minh Anh                    6P1                 9,7

                       - Trần Ngọc Mỹ Anh               6P1                 9,7

IV. TẶNG HỌC BỔNG MARIE CURIE HK2 NĂM HỌC 2018 - 2019:

(Căn cứ thành tích học tập của học sinh Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019)

1.600.000đ: Phạm Minh Anh (6P1).

1.500.000đ: Trịnh Minh Dũng (7P1).

1.400.000đ: Âu Thùy Linh Đan (6M2), Phạm Diệp Chi (6P1), Nguyễn Anh Thư (6P1), Nguyễn Thị Phương Anh (7M2), Nguyễn Thị Bảo Ngọc (7P2), Nguyễn Hồng Anh (8I2), Phạm Thùy Linh (9I1).

1.100.000đ: Âu An Bích Phương (7P3), Cao Ái Nhi (8M2), Mai Hoàng Nam (8P1), Vũ Mỹ Linh (8P2), Phạm Khánh Linh (8M2), Trần Khánh Linh (9I1).

1.000.000đ: Đoàn Minh Khuê (9M1), Võ Thị Minh Nguyệt (9M1), Đào Minh Anh (9P1), Nguyễn Phương Anh (9P1), Nguyễn Gia Khánh (9P1), Nguyễn Thị Hà Phương (9P1), Phan Phương Thanh (9P1), Nguyễn Khánh Linh (9P3), Nguyễn Trần Tùng Minh (9G1), Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên (9G1), Lê Khánh Linh (9G3), Lê Ái Linh (9G3), Lê Nguyễn Phương Anh (9I1), Nguyễn Ngân Giang (9I1), Nguyễn Tuệ Minh (9I1), Phan Diệp Anh (9I2), Nguyễn Diệu Vy (9I2).

Vũ Linh Đan (8M1), Đinh Hương Trà Giang (8M1), Lưu Thục Quyên (8M1), Nguyễn Ngọc Anh (8M3), Nguyễn Minh Châu (8M3), Nguyễn Diệu Linh (8M3), Lê Ngọc Minh Thư (8M3), Vũ Phương Trang (8M3), Nguyễn Vũ Nhật Hà (8P1), Nguyễn Huyền Trang (8P1), Vũ Hoàng Bảo Anh (8P2), Hutapornprasert Kasamon (8P2), Bùi Hà Linh (8P2), Nguyễn Châu Anh (8P3), Lê Phương Linh (8G2), Nguyễn Sơn Lâm (8G2), Trịnh Vân Anh (8I2), Vũ Đức Huy (8I2), Lê Nguyễn Mỹ Ngọc (8I2).

Nguyễn Minh Khôi (7M1), Nguyễn Minh Nhật (7M1), Nguyễn Hoàng Thụ Anh (7M1), Vũ Thu Hương (7M2), Ngô Đặng Nguyên (7M2), Hồ Ngọc Diệp (7M3), Nguyễn Thanh Phương (7M3), Tô Vân Giang (7P1), Phan Trần Hà Linh (7P1), Nguyễn Tuệ Uyển Nhi (7P1), Nguyễn Quỳnh Anh (7P2), Nguyễn Thảo Linh (7P3), Lê Ngọc Quỳnh Hương (7I1), Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (7I1), Lê Hoàng Quân (7I1).

Nghiêm Thục Anh (6M1), Chử Nguyễn Tú Anh (6M2), Đỗ Khánh Linh (6M2), Phạm Tường Minh (6M2), Nguyễn Thị Hạnh Ngân (6P3), Chu Minh Nam (6G1), Vũ Đỗ Bảo Anh (6I1), Lê Khánh Lâm (6I1).

 

     HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Khang

17

Tháng 6/2019

Thư gửi cho con, cho MC!

Thư gửi cho con, cho MC!

Thư gửi cho con, cho MC!

Thứ hai, 17 Tháng 6 2019 10:03 Viết bởi TRUONG MARIE
Với các bậc cha mẹ học sinh, Marie Curie không chỉ là ngôi trường trao trọn niềm tin mà còn là nơi cùng con lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào thời học trò.
Xem thêm

13

Tháng 6/2019

Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2019 từ ngày 14/6

Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2019 từ ngày 14/6

Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2019 từ ngày 14/6

Thứ năm, 13 Tháng 6 2019 10:37 Viết bởi TRUONG MARIE
Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, ngày 14/6, Sở sẽ công bố phổ điểm và điểm các bài thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin truyền thông. Từ ngày 18 - 20/6, thí sinh sẽ nhận phiếu báo kết quả thi tại cơ sở giáo dục nơi học sinh đăng ký dự thi.
Xem thêm

11

Tháng 6/2019

Hội khóa 95 - 99 gọi ký ức quay về

Hội khóa 95 - 99 gọi ký ức quay về

Hội khóa 95 - 99 gọi ký ức quay về

Thứ ba, 11 Tháng 6 2019 07:49 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày 18/5, các anh chị cựu học sinh Marie Curie khóa 95 – 99 đã có một chiếc vé quay về tuổi học trò. Hôm ấy, họ có thật nhiều cung bậc cảm xúc trên chuyến xe vượt thời gian mang tên “Gọi ký ức quay về”. 20 năm gặp lại, bao kỷ niệm chợt ùa về, tất cả dường như được trở lại là cô, cậu bé 13, 14, 15 tuổi nghịch ngợm, vô tư, hồn nhiên.
Xem thêm

10

Tháng 6/2019

Trường Marie Curie là đơn vị chủ nhà cuộc thi "Trường teen 2019"

Trường Marie Curie là đơn vị chủ nhà cuộc thi "Trường teen 2019"

Trường Marie Curie là đơn vị chủ nhà cuộc thi "Trường teen 2019"

Thứ hai, 10 Tháng 6 2019 10:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày 10/6, cuộc thi tranh biện "Trường teen" mùa bốn do kênh truyền hình VTV7 tổ chức chính thức được khởi động. Với vai trò chủ nhà, trường Marie Curie mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất về chỗ ăn ở cho gần 80 thí sinh đến từ mọi miền Tổ quốc để các bạn có một trại hè tranh biện bổ ích, ý nghĩa.
Xem thêm

06

Tháng 6/2019

Thông tin về việc xếp lớp Tiếng Anh chuẩn quốc tế

Thông tin về việc xếp lớp Tiếng Anh chuẩn quốc tế

Thông tin về việc xếp lớp Tiếng Anh chuẩn quốc tế

Thứ năm, 06 Tháng 6 2019 09:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Xem thêm