Thi học kỳ 2 lớp 6, 7, 8 và thi thử Văn, Toán lớp 9

TRƯỜNG MARIE CURIE Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2015

 

THI HỌC KỲ 2 LỚP 6, 7, 8 VÀ THI THỬ VĂN, TOÁN LỚP 9

Năm học 2014 - 2015

 

I. TUẦN 13 - 18/4:

Nhà trường lấy tiết 1, 2 các buổi sáng thứ Ba, thứ Bảy của các lớp 6, 7, 8 để tổ chức thi một số môn. Học sinh lớp nào thi tại phòng học của lớp đó. Từ tiết 3 trở đi học theo thời khoá biểu. Các lớp 9 học bình thường.

THỨ  – NGÀY TIẾT 1 (7h35) TIẾT 2 (8h25)
   BA    –  14/4 GDCD 6, 7, 8 CÔNG NGHỆ 6, 7, 8
   BẢY  –  18/4 ĐỊA 6, 7, 8 SINH 8


Các môn Thể dục 6, 7, 8; Hoạ 6, 7, 8; Nhạc 6, 7, 8; Tin 6, 7, 8 thi phân tán theo TKB do GVBM tổ chức.


II. TUẦN 20/4 - 25/4:

Học sinh lớp 6, 7, 8 nghỉ học, chỉ đến trường những ngày thi. HS được xếp theo vần A, B, C…, thi ở các phòng theo quy định của trường. Lớp 9 học theo TKB, thi thử vào buổi chiều.

THỨ   –  NGÀY SÁNG (7h30) CHIỀU (13h45)
   HAI    –  20/4    VĂN 7, 8 (90’); LÝ 7, 8 (60’)  
   BA    –   21/4    VĂN 6 (90’); LÝ 6 (60’)    VĂN 9 (120’)
   TƯ    –   22/4    TOÁN 7, 8 (90’); SỬ 7, 8 (60’)  
   NĂM  –  23/4    TOÁN 6 (90’); SỬ 6 (60’)    TOÁN 9 (120’)
   SÁU   –  24/4    ANH 7, 8 (60’); SINH 7, HOÁ 8 (60’)  
   BẢY  –  25/4    ANH 6 (60’); SINH 6 (60’)  


Giờ thi:

Ca 1 Ca 2  
7h30 9h20   - HS vào phòng thi.
7h35 9h25   - Phát đề thi.
9h05 10h25   - Thu bài thi.


Lưu ý:

GVCN phổ biến lịch thi cho HS, quản lý HS thi và ôn tập các ngày đến trường trong tuần 20/4 - 25/4.


HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Khang