Thi học kỳ I năm học 2014 - 2015 khối THPT

TRƯỜNG MARIE CURIE Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012.
CƠ SỞ 1 – THPT  

 

THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015


I. Tuần 24/11-29/11:

Nhà trường lấy tiết 1 và 2 các ngày thứ Tư, thứ Bảy để tổ chức thi một số môn. Học sinh lớp nào sẽ thi tại giảng đường của lớp đó. Từ tiết 3 trở đi học theo thời khoá biểu.

THỨ - NGÀY SÁNG CHIỀU
   TƯ   -  26/11    GDCD 10, 12 - Công nghệ 10, 12    GDCD 11 - Công nghệ 11
   BẢY -  29/11    Sinh 10, 12  -  Sử 10, Địa 12    Sinh 11   -  Địa 11


Các môn Tin học và Thể dục thi phân tán theo TKB do GVBM tổ chức.


II. Tuần 1-6/12:

Học sinh nghỉ học, chỉ đến trường những ngày thi. Các lớp được chia nhỏ, thi ở các phòng theo quy định của trường.

THỨ - NGÀY SÁNG (7h30) CHIỀU (13h00)
 HAI     -    1/12  12IP: Lý (60’)  -   Văn (90’)  11: Lý (60’)     -   Văn (90’)
 BA      -    2/12  12GE;10: Lý (60’)   -   Văn (90’)  
 TƯ      -    3/12  12IP: Anh (60’)  -   Toán (90’)  11: Anh (60’)   -   Toán (90’)
 NĂM   -    4/12  12GE;10: Anh (60’)  -   Toán (90’)  
 SÁU    -    5/12  12IP: Sử (60’)   -   Hoá (60’)  11: Sử (60’)     -   Hoá (60’)
 BẢY    -    6/12  12GE;10: Địa 10 (60’) - Hoá 12 (60’); Hoá 10 (60’) - Sử 12 (60’);  


* Giờ thi:

Sáng Chiều Hiệu lệnh  
7h30 13h00 3 hồi - HS vào phòng thi Ca 1
7h35 13h05 1 hồi - Phát đề thi.
8h35 14h05 1 hồi - Thu bài thi.
8h50 14h20 3 hồi - HS vào phòng thi Ca 2.
8h55 14h25 1 hồi - Phát đề thi.
10h25 15h55 1 hồi - Thu bài thi.


Cán bộ coi thi nhận đề thi tại phòng 24 trước giờ thi 10 phút, mang theo giấy này để làm nhiệm vụ.


III. Quy định hình thức thi các môn:

- Môn thi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: LÝ 12,  HOÁ 12, ANH 12. HS làm bài trên “Phiếu trả lời trắc nghiệm” được in sẵn trong túi giấy kiểm tra của trường. Khi đi thi mang theo phiếu trả lời trắc nghiệm, bút chì đen 2B, gọt bút chì và tẩy.

- Môn thi TỰ LUẬN: Các môn còn lại của lớp 12 và tất cả các môn của lớp 10, 11.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Khang