Giáo vụ

Thi học kỳ I năm học 2012 - 2013 khối THPT

Lịch thi học kỳ I năm học 2012 - 2013 đối với khối THPT

Thi học kỳ I năm học 2012 - 2013 khối THCS

Lịch thi học kỳ I năm học 2012 - 2013 đối với khối THCS.

Thực đơn tháng 1/2019

Thực đơn tháng 1/2019 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 12/2018

Thực đơn tháng 12/2018 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 11/2018

Thực đơn tháng 11/2018 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 10/2018

Thực đơn tháng 10/2018 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 9/2018

Thực đơn tháng 9/2018 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 8/2018

Thực đơn tháng 8/2018 của khối TH & THCS.

THÔNG BÁO TỔNG KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

TỔNG KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA KHỐI THCS.

Thông báo kết quả thi Vòng 2 TOEFL Junior Challenge

Ban tổ chức cuộc thi TOEFL Junior Challenge 2018 - 2019 thông báo kết quả thi Vòng 2 và danh sách MCer xuất sắc lọt vào Vòng 3.