Giáo vụ

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, 17 - 18 KHỐI TIỂU HỌC

Trường Tiểu học Marie Curie thông báo lịch kiểm tra Học kỳ I năm học 2017 - 2018.

Thi học kỳ I năm học 2012 - 2013 khối THPT

Lịch thi học kỳ I năm học 2012 - 2013 đối với khối THPT

Thi học kỳ I năm học 2012 - 2013 khối THCS

Lịch thi học kỳ I năm học 2012 - 2013 đối với khối THCS.

Thực đơn tháng 9/2019

Thực đơn tháng 9/2019 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 8/2019

Thực đơn tháng 8/2019 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 7/2019

Thực đơn tháng 7/2019 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 5/2019

Thực đơn tháng 5/2019 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 4/2019

Thực đơn tháng 4/2019 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 3/2019

Thực đơn tháng 3/2019 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 2/2019

Thực đơn tháng 2/2019 của khối TH & THCS.