Giáo vụ

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, 17 - 18 KHỐI TIỂU HỌC

Trường Tiểu học Marie Curie thông báo lịch kiểm tra Học kỳ I năm học 2017 - 2018.

Thi học kỳ I năm học 2012 - 2013 khối THPT

Lịch thi học kỳ I năm học 2012 - 2013 đối với khối THPT

Thi học kỳ I năm học 2012 - 2013 khối THCS

Lịch thi học kỳ I năm học 2012 - 2013 đối với khối THCS.

Thực đơn tháng 6/2020

Thực đơn tháng 6/2020 của khối TH & THCS.

THỰC ĐƠN THÁNG 5/2020

Thực đơn tháng 5/2020 của khối TH, THCS.

Thực đơn tháng 1/2020

Thực đơn tháng 1/2020 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 12/2019

Thực đơn tháng 12/2019 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 11/2019

Thực đơn tháng 11/2019 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 10/2019

Thực đơn tháng 10/2019 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 9/2019

Thực đơn tháng 9/2019 của khối TH & THCS.