Giáo vụ

Thực đơn tháng 12/2017

Thực đơn tháng 12/2017 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 11/2017

Thực đơn tháng 11/2017 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 10/2017

Thực đơn tháng 10/2017 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 9/2017

Thực đơn tháng 9/2017 của khối TH & THCS.

Thực đơn tháng 8/2017

Thực đơn tháng 8/2017 của khối TH & THCS.

Danh sách MCer lọt vào Vòng 3 cuộc thi TOEFL Junior Challenge 2017 – 2018

Ban tổ chức cuộc thi TOEFL Junior Challenge 2017 – 2018 thông báo kết quả thi Vòng 2 và danh sách 05 học sinh của trường Marie Curie đã xuất sắc lọt vào Vòng 3.

Kết quả Vòng 1 TOEFL Junior Challenge 2017 - 2018

Ban tổ chức cuộc thi vô địch TOEFL Junior Challenge 2017- 2018 thông báo kết quả thi vòng 1.

Tổng kết Học kỳ I, 2016 - 2017

Tổng kết Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 của trường Marie Curie, Hà Nội.

Thông báo chương trình Noel 2016

Thông báo về chương trình Noel 2016 của trường Marie Curie, Hà Nội.

Thông báo Hội diễn Văn nghệ lần thứ 24

Thông báo về Hội diễn văn nghệ lần thứ 24, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 2016 của trường Marie Curie, Hà Nội.