KHỐI THCS TỔNG KẾT HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020 - 2021

I. TỔNG QUÁT:

  • Khối THCS: 55 lớp - 1.613 học sinh
  • Hạnh kiểm: Tốt  - 99,8%             ·Học lực: Giỏi - 68,5%

                            Khá - 0,2%                               Khá - 28,2%

  • Học sinh giỏi xuất sắc (G1, T1):                                                         97 HS
  • Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK1, năm học 2020 - 2021: 107 HS
  • Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK2, năm học 2020 - 2021:   97 HS

ẤN TƯỢNG HỌC KỲ

7I1 - Có lớp nào như lớp ấy không? Học thì giỏi 100%, thể thao thì Vô địch, văn nghệ thì Quán quân - tuy nhỏ nhưng ai cũng ngước nhìn.

II. KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LỚP:

  • Nhất: 6G1, 6I1, 7G1, 8M1, 8P2, 9M1, 9P1           3.000.000đ/lớp x 7 lớp
  • Nhì: 6G3, 6I2, 7G3, 7I2, 8M2, 8P1, 9P2               2.000.000đ/lớp x 7 lớp
  • Ba: 6G2, 6I3, 7G2, 7G4, 8P3, 9M3, 9G3              1.500.000đ/lớp x 7 lớp
  • KK: 6M1, 6M2, 7M1, 7M3, 8G1, 8I1, 9G1               1.000.000đ/lớp x 7 lớp

III. KHEN THƯỞNG HỌC SINH:

1. Học sinh giỏi xuất sắc (Học lực G1, Hạnh kiểm T1):

Học sinh giỏi xuất sắc khối 9

Nguyễn Hoàng Thụ Anh (9M1), Nguyễn Quang Huy (9M1), Nguyễn Minh Nhật (9M1), Nguyễn Thị Phương Anh (9M2), Ngô Đặng Nguyên (9M2), Hồ Ngọc Diệp (9M3), Nguyễn Minh Khuê (9M3), Nguyễn Thanh Phương (9M3), Trịnh Minh Dũng (9P1), Tô Vân Giang (9P1), Nguyễn Minh Khôi (9P1), Phan Trần Hà Linh (9P1), Lê Tuệ Minh (9P1), Nguyễn Tuệ Uyển Nhi (9P1), Nguyễn Thị Bảo Ngọc (9P2), Bùi Hà Anh (9P3), Mạnh Minh Anh (9P3), Nguyễn Ngọc Bảo Châu (9P3), Đinh Ngọc Minh Khôi (9P3), Hoàng Tuệ Khanh (9G1), Nguyễn Thùy Linh (9G2), Đỗ Hoàng Trang My (9G2), Bùi Minh Trang (9G3), Nguyễn Đình Tú (9G3), Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (9I1), Lê Hoàng Quân (9I1), Nguyễn Ngọc Mai (9I3).

Học sinh giỏi xuất sắc khối 8

Nghiêm Thục Anh (8M1), Ngô Trần Khánh Ngân (8M1), Đào Minh Ngọc (8M1), Lê Thùy Dương (8M2), Âu Thùy Linh Đan (8M2), Lê Ngọc Uyên Trang (8M2), Nguyễn Thùy Trang (8M2), Nguyễn Hoàng Quân (8M3), Đặng Thu Uyên (8M3), Lê Anh Thư (8M4), Phạm Minh Anh (8P1), Phạm Diệp Chi (8P1), Nguyễn Vũ Tuệ Giang (8P1), Nguyễn Anh Thư (8P1), Phạm Minh Tâm (8P2), Nguyễn Hữu Hưng (8P4), Lê Trần Khánh Đan (8G2), Đặng Vũ Diệu Linh (8G2), Trần Minh An (8G3), Vũ Đỗ Bảo Anh (8I1), Nguyễn Tuệ Minh (8I1), Nguyễn Quỳnh Anh (8I3).

Học sinh giỏi xuất sắc khối 7

Đoàn Linh An (7M1), Nguyễn Hồng Anh Thư (7M1), Nguyễn Ngọc Anh (7M2), Ngô Hoàng Phương Linh (7M2), Chung Hoa Phương Anh (7M4), Võ Hồng Phúc (7M4), Bùi Ngọc Huyền (7P1), Nguyễn Minh Ngọc (7P1), Phạm Hoàng Bảo Ngọc (7P1), Lê Mai Nhật Hà (7P2), Vũ Phương Linh (7P3), Nguyễn Thị Ngọc Anh (7G1), Hoàng Nguyễn Bảo Chi (7G1), Nguyễn Chí Dũng (7G1), Nguyễn Phương Nghi (7G1), Đỗ Minh Thư (7G1), Nguyễn Vũ Phương Chi (7G2), Đỗ Hoàng Quyên (7G2), Nguyễn Anh Thư (7G2), Chu Khánh Chi (7G3), Nguyễn Hồng Ngọc (7G3), Nguyễn Phan Diệp Anh (7I1), Nguyễn Linh Chi (7I1), Trần Vũ Khánh Ngọc (7I1), Phạm Ngọc Quỳnh Chi (7I2), Hoàng Thảo Vy (7I2), Nguyễn Hạ Vy (7I2), Trần Nhật Linh (7I3).

Học sinh giỏi xuất sắc khối 6

Cao Ngọc Phương Linh (6M2), Phạm Huyền Trang (6M3), Bùi Đoàn Trung Kiên (6M3), Lê Bùi Đức Lâm (6M4), Văn Hà Linh (6P1), Đào Phú Cường (6G1), Lê Ngọc Linh (6G1), Mai Tuyết Nhi (6G1), Nguyễn Vũ Minh Anh (6G2), Tạ Nguyễn Trúc Anh (6G3), Trần Vi An (6I1), Vũ Đức Anh (6I1), Nguyễn Minh Hà (6I1), Nguyễn Bắc Hải (6I1), Đỗ Nhật Hưng (6I1), Lê Gia Khoa (6I1), Nguyễn Ngọc Khánh Chi (6I1), Trần Minh Anh (6I2), Đào Quỳnh Hương (6I2), Lê Hoa Diệu Linh (6I3).

 

2. Thủ khoa trung bình các môn:

Khối 9:      Ngô Đặng Nguyên                    9M2              9,7

                 Trịnh Minh Dũng                       9P1             9,7

                 Nguyễn Minh Khôi                    9P1              9,7

                 Nguyễn Thị Bảo Ngọc              9P2               9,7

                 Bùi Minh Trang                         9G3             9,7    

Khối 8:      Âu Thùy Linh Đan                    8M2               9,7

                 Lê Ngọc Uyên Trang                8M2              9,7

                 Nguyễn Vũ Tuệ Giang              8P1               9,7

Khối 7:      Nguyễn Chí Dũng                     7G1               9,7

                 Nguyễn Phan Diệp Anh            7I1                9,7

                 Nguyễn Linh Chi                       7I1               9,7

                 Trần Vũ Khánh Ngọc                7I1               9,7    

Khối 6:      Bùi Đoàn Trung Kiên                6M3               9,7

                 Đào Quỳnh Hương                   6I2               9,7    

3. Thủ khoa trung bình môn trọng điểm:

Toán 9:      Nguyễn Vũ Nhật Minh            9P1              9,6

                  La Gia Hân                          9G3              9,6

                  Bùi Minh Trang                    9G3              9,6

Văn 9:        Nguyễn Ngọc Bảo Châu         9P3              9,1

Anh 9:        Trịnh Minh Dũng                  9P1              10,0

                  Tô Vân Giang                      9P1              10,0

                  Nguyễn Hoàng Trang Linh    9P1              10,0

Toán 8:      Phùng Quang Anh                8M2              10,0

Văn 8:        Âu Thùy Linh Đan                8M2              9,1

Anh 8:        Trần Bách                           8P1              10,0

                  Đặng Vũ Diệu Linh              8G2              10,0

Toán 7:      Bùi Trung Hiếu                    7G1              10,0

                  Phạm Minh Tâm                 7G1              10,0

Văn 7:        Nguyễn Thị Ngọc Anh          7G1               8,8

                  Hoàng Nguyễn Bảo Chi       7G1               8,8

                  Đỗ Minh Thư                     7G1               8,8

Anh 7:        Trần Đan Lê                      7I1                9,9

                  Nguyễn Hoàng Nam           7I2               9,9

Toán 6:      Vũ Nam Khánh                   6G1              9,9

                  Nguyễn Vũ Minh Anh         6G2              9,9

Văn 6:        Mai Tuyết Nhi                    6G1              8,9

                  Nguyễn Minh Hà               6I1               8,9

                  Đỗ Nhật Hưng                  6I1               8,9

Anh 6:        Bùi Đoàn Trung Kiên          6M3             9,7

                  Trần Vi An                        6I1              9,7

IV. TẶNG HỌC BỔNG MARIE CURIE HK1, NĂM HỌC 2020 - 2021:

(Căn cứ thành tích học tập của học sinh HK2, năm học 2019 - 2020)

3.000.000đ: Trịnh Minh Dũng (9P1).

2.500.000đ: Đào Minh Ngọc (8M1), Âu Thùy Linh Đan (8M2).

2.200.000đ: Phạm Minh Anh (8P1).

2.100.000đ: Ngô Trần Khánh Ngân (8M1), Đoàn Linh An (7M1).

2.000.000đ: Lê Quý Minh Thắng (8P2), Phạm Minh Tâm (7G1).

1.900.000đ: Hà Thị Lâm Trúc (7I1).

1.800.000đ: Phan Hoàng Minh (9M1), Nguyễn Minh Nhật (9M1), Nguyễn Bảo Linh (9P1), Phan Trần Hà Linh (9P1), Lê Tuệ Minh (9P1), Nguyễn Tuệ Uyển Nhi (9P1), Nguyễn Thị Hạnh Ngân (8P3), Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (8P3), Trần Mai Bảo Anh (8P4), Trần Đan Lê (7I1).

1.700.000đ: Tô Vân Giang (9P1), Lê Ngọc Quỳnh Hương (9I1), Nguyễn Thanh Lâm (8M1), Chử Nguyễn Tú Anh (8M2), Nguyễn Anh Thư (8P1), Nguyễn Hữu Hưng (8P4), Vũ Đỗ Bảo Anh (8I1), Nguyễn Hà Linh (8I1), Trần Vũ Khánh Ngọc (7I1), Phạm Ngọc Quỳnh Chi (7I2), Hoàng Thảo Vy (7I2).

1.600.000đ: Nguyễn Hoàng Thụ Anh (9M1), Nguyễn Quang Huy (9M1), Nguyễn Thị Phương Anh (9M2), Vũ Thu Hương (9M2), Hồ Ngọc Diệp (9M3), Nguyễn Phan Hoàng (9P1), Bùi Minh Trang (9G3), Nguyễn Phúc An (9I1), Nghiêm Thục Anh (8M1), Lê Hà Vy (8P2), Lê Trần Khánh Đan (8G2), Hoàng Nguyễn Bảo Chi (7G1), Đỗ Minh Thư (7G1), Nguyễn Phương Nghi (7G1), Hoàng Ngọc Bảo Trân (7G2).

1.500.000đ: Bùi Lê Minh (9M1), Đoàn Phương Thảo (9M1), Đặng Gia Linh (9M2), Ngô Đặng Nguyên (9M2), Nguyễn Minh Khôi (9P1), Nguyễn Thị Bảo Ngọc (9P2), Đinh Ngọc Minh Khôi (9P3), Bùi Hà Anh (9P3), Nguyễn Thảo Linh (9P3), Đỗ Hoàng Trang My (9G2), Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (9I1), Lê Hoàng Quân (9I1), Lương Hoàng Mỹ Linh (8M1), Lê Thùy Dương (8M2), Đỗ Khánh Linh (8M2), Phạm Tường Minh (8M2), Lê Ngọc Uyên Trang (8M2), Nguyễn Thùy Trang (8M2), Nguyễn Hoàng Quân (8M3), Đặng Thu Uyên (8M3), Lê Anh Thư (8M4), Nguyễn Vũ Tuệ Giang (8P1), Phạm Diệp Chi (8P1), Phạm Minh Tâm (8P2), Nguyễn Hoàng Nguyên Xuân (8P2), Hoàng Diệu Anh (8P3), Nguyễn Phan Nhật Anh (8P4), Nguyễn Diệu Thảo Linh (8P4), Nguyễn Minh Thư (8G2), Trịnh Quang Thiên (8G2), Trần Minh An (8G3), Nguyễn Thị An Khanh (8G3), Cao Quang Minh (8G3), Lê Khánh Lâm (8I1), Nguyễn Hồng Hải Lê (8I1), Nguyễn Ngọc Linh (8I1), Đinh Lã Thùy Linh (7M1), Nguyễn Hồng Anh Thư (7M1), Nguyễn Ngọc Anh (7M2), Ngô Hoàng Phương Linh (7M2), Thái Bảo Linh (7M3), Võ Hồng Phúc (7M4), Nguyễn Minh Ngọc (7P1), Phạm Hoàng Bảo Ngọc (7P1), Lê Mai Nhật Hà (7P2), Đoàn Hiểu Mai (7G1), Nguyễn Anh Thư (7G2), Trần Nguyễn Khánh Vy (7G2), Chu Khánh Chi (7G3), Nguyễn Hồng Ngọc (7G3), Nguyễn Hồng Phương (7G4), Nguyễn Phan Diệp Anh (7I1), Phạm Hà An (7I1), Nguyễn Linh Chi (7I1), Đoàn Nam Cường (7I1), Nguyễn Trà My (7I1), Lê Tuệ Tâm (7I1), Phạm Trần Huy (7I2), Nguyễn Vân San (7I2), Nguyễn Hạ Vy (7I2), Trương Hương Chi (7I3), Đào Quỳnh Mai (7I3).

20

Tháng 1/2021

MCer nhí tham gia diễn đàn “Làm chủ tài chính - Tương lai bình đẳng”

MCer nhí tham gia diễn đàn “Làm chủ tài chính - Tương lai bình đẳng”

MCer nhí tham gia diễn đàn “Làm chủ tài chính - Tương lai bình đẳng”

Thứ tư, 20 Tháng 1 2021 09:22 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 20/1, MCer Tiểu học háo hức tham gia diễn đàn “Làm chủ tài chính - Tương lai bình đẳng” do TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phòng Tham vấn học đường phối hợp với nhà trường tổ chức.
Xem thêm

18

Tháng 1/2021

Con trai, ba mẹ có điều muốn nói

Con trai, ba mẹ có điều muốn nói

Con trai, ba mẹ có điều muốn nói

Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 03:20 Viết bởi TRUONG MARIE
“… Ѕau bữa cơm gia đình, ba con mình lại ngồi trò chuуện bên nhau. Ba thường nói với con, dù thành haу bại thì vẫn phải sống vững chãi vì mình là thân trai, vì con đường còn dài, cần cố gắng khổ luуện mới có thể thành tài…”
Xem thêm

15

Tháng 1/2021

CÁC MCER HÁO HỨC CHỜ ĐÓN VÒNG TUYỂN CHỌN CẤP THÀNH PHỐ (VÒNG 2) CUỘC THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE

CÁC MCER HÁO HỨC CHỜ ĐÓN VÒNG TUYỂN CHỌN CẤP THÀNH PHỐ (VÒNG 2) CUỘC THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE

CÁC MCER HÁO HỨC CHỜ ĐÓN VÒNG TUYỂN CHỌN CẤP THÀNH PHỐ (VÒNG 2) CUỘC THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE

Thứ sáu, 15 Tháng 1 2021 08:34 Viết bởi TRUONG MARIE
Với mong muốn mang đến môi trường giáo dục chất lượng cao, trường Marie Curie luôn chú trọng xây dựng chương trình học Tiếng Anh và khuyến khích học sinh đánh giá trình độ tiếng Anh bằng các bài thi Quốc tế uy tín như bài thi TOEFL Primary.
Xem thêm

14

Tháng 1/2021

Những cặp song sinh “làm mưa, làm gió” trên sân cỏ MC

Những cặp song sinh “làm mưa, làm gió” trên sân cỏ MC

Những cặp song sinh “làm mưa, làm gió” trên sân cỏ MC

Thứ năm, 14 Tháng 1 2021 09:09 Viết bởi TRUONG MARIE
Khi anh/chị em song sinh cũng đam mê thể thao, các bạn sẽ có thêm người chơi cùng. Lúc thi đấu hay thảo luận chiến thuật, các bạn còn dễ dàng hiểu ý nhau…
Xem thêm

11

Tháng 1/2021

Chinh phục giải Vàng cuộc thi phát minh khoa học thế giới

Chinh phục giải Vàng cuộc thi phát minh khoa học thế giới

Chinh phục giải Vàng cuộc thi phát minh khoa học thế giới

Thứ hai, 11 Tháng 1 2021 01:40 Viết bởi TRUONG MARIE
“Giải Vàng cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng tạo khoa học thế giới 2020 là món quà mình muốn dành tặng mái trường mang tên nhà bác học Marie Curie, nơi mình đã gắn bó 6 năm qua. Đặc biệt, mình muốn tri ân thầy Đức Thắng (GV Hóa), người đã truyền cho mình tình yêu với lĩnh vực Hóa học”, Nguyễn Bảo Huy (12M2) chia sẻ.
Xem thêm